WarioWare: Twisted! (GBA)

Region: USA

Game Listing

Producers

Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi

Supervisors

Katsuya Yamano
Toshio Sengoku

Concepts

Koichi Kawamoto
Kazuyoshi Osawa

Chief Director

Goro Abe

Directors

Osamu Yamauchi
Teruyuki Hirosawa

Game Design

Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Takaya Fujii
Goro Abe
Hideo Hatayama
Yasutaka Takeuchi
Kyoko Watanabe
Ryutaro Takahashi
Osamu Yamauchi
Kenichi Nishimaki
Toshihiro Nishii
Kenji Matsumoto
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Kazuhiko Furukawa
Kazuhito Norimoto
Yasuhito Fujisawa
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Teruyuki Hirosawa
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Yukie Kuwa

Programming Directors

Kazuyoshi Osawa
Kenji Matsumoto

Programming

Kazuyoshi Osawa
Yasutaka Takeuchi
Ryutaro Takahashi
Osamu Yamauchi
Kenji Matsumoto
Toshihiro Nishii
Yuki Tsuji
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Masayuki Taira

Character Supervisor

Yoichi Kotabe

Wario Design

Hiroji Kiyotake

Character Design

Ko Takeuchi

Design Directors

Ko Takeuchi
Naoko Mori

Design

Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Hideo Hatayama
Naoko Mori
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yukie Kuwa

Sound Director

Kenichi Nishimaki

Music

Kenichi Nishimaki
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba

Sound Effects & Programming

Takaya Fujii

Artwork

Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Kiyomi Oe
Kazuma Norisada
Yasuo Inoue

Hardware Design

Masahiko Ota
Takashi Imoto
Kazuhiro Fujihara
Kazunori Koshiishi
Motoki Fujita
Yoshitomo Goto
Noriaki Sakaguchi
Shinji Yamamoto
Fumihiko Tamiya
Ryo Fukasawa
Yoshiteru Fukuda
Noriko Akita

Voice

Nate Bihldorff
Tom Eberspecher
Andy Hartpence
Ann Lin
Charles Martinet
Reiko Ninomiya
Christina Peyser
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Takaya Fujii
Kyoko Watanabe
Yumi Nagai
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Junko Yoshikawa
Atsushi Ikuno
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Eiko Haruki
Teruyuki Hirosawa
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Yukie Kuwa

Models

Yuki Tsuji
Naoko Mori
Youhei Kubotsu
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Boji the Cat

English Voice Engineer

Kirk Arndt

North American Localization

Ann Lin
Reiko Ninomiya
Rich Amtower

Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing

Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Randy Shoemake
Rich Richardson
Mika Kurosawa
Michael Leslie
Jason Mahaffa
Zac Evans
Terral Dunn
Phil Honeywell
David Hunziker
Chris Needham

Debug

Super Mario Club
Fumiaki Shimada
Yasunori Shibayama
Atsushi Takeda
Miho Murata
Yumi Kimura
Tetsuya Ohishi
Keiko Ohtsu
Takayuki Murayama
Toshihide Yanai
Sotaro Mochizuki
Jota Nakai
Rieko Ishino
Kenichi Maeda
Noboru Sunada
Masako Sakai
Maki Nadabe

Special Thanks

Hirofumi Matsuoka
Ryoji Yoshitomi
Nobuo Matsumiya
Yoshinori Oie
Kenji Yamada
Takeshi Ando
Kyoko Kasuga
Shoichi Kanehisa
Yasuhiro Kobayashi
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Executive Producer

Satoru Iwata