Mariopedia
Little Yoshi

Please login.
Username:
Password:
Wiki help

Little Yoshi

NPC
A little yellow Yoshi who accompanies Yoshi during the game.

Category: Yoshis