Dance Dance Revolution: Mario Mix
Game credits

As listed in the manual.

Director
Yukihiro Yamazaki

Planning
Shinichi Kasahara
Shinichi Nakata
Tatsuma Minami

Programming
Tsuyoshi Kawajiri
Kazufumi Shimizu
Yusuke Takumi
Jyunichi Sato

Design
Osamu Tsuchihashi
Atsushi Nakagawa
Atsushi Yamamoto
Masahiko Yamada
Hisashi Nagai
Saeko Matsuura

Sound Director
U1-ASAMi

Sound
Osamu Narita
Katsunori Takahashi
Ichiro Shimakura
Hideko Oka
Kenichi Yoshimoto

Supervisors (Character)
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

Package Edition
Yoshinori Oda

Manual Edition
Yasuko Takahashi

Public Relations
Isao Yoneda

Debug
Super Mario Club

Coordination
Azusa Tajima

North American Localization
Ann Lin
Reiko Ninomiya

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing
Thomas Hertzog
Erik Johnson

Special Thanks
Michihiro Ishizuka
Osamu Shigeta
Morio Kishida
Hiroki Yokoyama
Akemi Hattori
Hitomi Nozawa
Go Jinba
Takashi Numazawa
Kazunori Nirasawa
Masahiro Sato
Kazutoshi Sugai
Hajime Matsumaru
Hudson
Konami Sports

Producers
Hitoshi Yamagami
Hirotaka Ishikawa

Executive Producers
Satoru Iwata
Kazumi Kitaue

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Dance Dance Revolution: Mario Mix