Donkey Kong Jungle Beat
Game credits

As listed in the manual.

Producer
Takao Shimizu

Director
Yoshiaki Koizumi

Assistant Directors
Koichi Hayashida
Kimiharu Hyodo
Futoshi Shirai
Toshihiro Kawabata

Player Character Programming
Hideaki Shimizu

System Programming Director
Naoki Koga

Character Programming Director
Takeshi Hayakawa

Character Programming
Tatsuro Ota
Katsuyasu Ando
Atsushi Yamaguchi

Sound
Masafumi Kawamura

Music
Mahito Yokota

Character Design
Takeshi Hosono
Kenta Motokura
Taeko Sugawara
Atsushi Mishima

Map Design
Kazumi Yamaguchi

Character Art & Screen Design
Yasuhiko Matsuzaki

Effects Design
Yusuke Akifusa
Yumiko Matsumiya

Character Modeling
Daisuke Watanabe
Masanori Esaki
Shunsuke Yamamoto
Kenichi Minamizawa

Map Modeling
Kazunori Hashimoto
Ritsuko Tanaka
Sanae Suzuki
Tomoko Yada

3-D Animation
Mieko Ajima
Katsuki Hisanaga

Character Art Design
Hideaki Takamura

Voice
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Hironori Miyata
Hideaki Nonaka
Toshitsugu Takashina
Masahiro Okazaki
Toshihide Tsuchiya

Coordination
Katsuhito Nishimura

Progress Management
Keizo Kato

Technical Support
Keisuke Matsui
Shingo Okamoto
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Debug Support
Akira Yano

Special Thanks
Tadashi Sugiyama
Tomoaki Kuroume
Super Mario Club
Nintendo Tokyo Office

North American Localization
Nate Bihldorff
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Testing
NOA Product Testing Team
Yoshinobu Mantani
Tim Casey
Melvin Forrest
Mika Kurosawa

General Producers
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Donkey Kong Jungle Beat