As listed in the manual.

Director
Atsushi Kaneko
Masataka Sato

Assistant Director
Kanako Takada
Kouki Hayasaka

Programming Director
Kenichi Minegishi

Programming
Masahito Hatakeyama
Satoshi Ogasawara
Takeshi Myokaku
Kouji Goto
Akira Nakano

Design Director
Yuzuru Tsukahara

Graphic Design
Hiroaki Endo
Kazuto Sato
Youichi Magome
Ryuji Ishizaki
Wataru Nanaumi
Rika Hirono
Hiromi Itoh

Sound Director
Hiroaki Yoshida

Music & Sound Effects
Yuichi Kanno

Music
Yoshikata Hirota
Takashi Kouga

Sound Effects
Yukiko Togashi

Voices
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Kaoru Sasashima
Toshihide Tsuchiya
Satsuki Tsuzumi

Sound Support
Nintendo Sound Staff

Sound Supervisor
Koji Kondo

Graphic Supervisor
Kanae Kobata
Aya Oyama
Akiko Katoh
Tsuyoshi Watanabe

CG Illustrations
Ryusuke Yoshida

CG Illustrations Supervisor
Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Artwork
Toki Iida
Ryuichi Suzuki

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

North American Localization
Rich Amtower
Thomas Connery

North American Localization Management
Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Debug
Kimiharu Hyodo
Noboru Sunada
Super Mario Club
Digital Hearts
NOA Product Testing

Special Thanks
Kentaro Nishimura
Yuya Sato
Takao Seki

Assistant Producer
Shinya Sano
Nobuo Matsumiya

Producer
Toshiharu Izuno
Rikiya Nakagawa
Iwao Horita

Executive Producer
Satoru Iwata