Original Concept
Gunpei Yokoi
Takahiro Harada

Game Design
Hitoshi Yamagami
Kazushi Maeda
Yohei Fujigawa

Programmers
Yasunori Kobayashi
Kazunori Hasegawa

CG Designers
Yohei Fujigawa
Akio Saito
Shinichi Takehiro
Takehiro Ishikawa
Nozomi Kawai
Tomoki Oda
Toshiyuki Matsuda
Yukio Tanaka
Toyohide Ando
Taichi Sasaki
Takatoshi Anbe
Tomoaki Yamaguchi

Art Director
Toyo Ashida

Original Character Art
Yukio Ebisawa
Toyo Ashida
Hiroshi Takeuchi
Ayako Kurada
Hatsue Koizumi
Mariko Oka

Character Animation
Kiyomi Ishiwata
Mami Yamaguchi
Hatsue Koizumi
Hideki Nagamachi
Shingo Kuragari
Masahito Onoda

Original Background Art
Toyo Ashida

Background Colorist
Yuki Enatsu

Package Art
Sachiko Nakamichi

Original Sound Composer
Hirokazu Tanaka

Sound Composer
Manabu Fujiki

Music Composer
Seiichi Tokunaga

Debug Staff
Super Mario Club
Hifumi Miyazaki
Kayo Komaki
Fumiaki Shimada
Satomi Hasuike
Tomoharu Hizakae
Kanako Fujisawa
Toshiaki Suzuki
Satoru Uno
Koichi Torii
Tomoko Yuasa
Yasunori Shibayama
Takahiro Nakamura
Kotaro Haneda
Shohei Zenjo
Yoshihito Tsuji
Takahiro Onishi
Tatsuro Sawada
Takehiko Asaka
Tomokazu Suganuma
Takuya Inoue

Special Thanks
Takehiro Izushi
Masao Yamamoto
Minoru Arakawa
Manabu "Mike" Fukuda
Sakae Yamazaki
Fontworks Japan
Nintendo R&D 1
Newcom Co., Ltd.

Voice Acting
Charles Martinet

Localization
Tim O'Leary
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Testing and Debug
Michael Kelbaugh
NOA Debug Staff

Assistant
Azusa Tajima

Directors
Hitoshi Yamagami
Yoshiyuki Kato

Producers
Genyo Takeda
Junichi Yakahi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Dr. Mario 64