Listing the Dr. Mario mode only.

Programming
Koichi Kitano
Naotaka Noda

Design
Chikako Morita
Ryosuke Kusada
Mika Nishitsuji

Music
Morihiro Iwamoto

Artwork
Kazuya Yoshioka
Takashi Ito

North American Localization

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

Localization
Alan Averill
Shino Overa

NOA Product Testing Staff
Yoshinobu Mantani
Shuji Hashimoto
Rob Crombie
Kyle Hudson
Sean Egan
Eric Bush
Arnie Myers
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Nicko Gonzalez
Tomoko Mikami

Special Thanks
Hiroaki Yamaguchi
Hiroyuki Teramoto
Masahiro Yokoyama
Hiroshi Okuda
Kiyosei Nishikawa
Yasuhiro Matsumoto
Nobuo Matsumiya
Super Mario Club

Director
Azusa Tajima
Makoto Uemura

Producer
Hitoshi Yamagami
Yasuhiro Minamimoto

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Dr. Mario & Puzzle League