Luigi's Mansion
Game credits

As listed in the instruction booklet.

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

Producers
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Director
Hideki Konno

Design director
Tadashi Sugiyama

Assistant directors
Hajime Takahashi
Kiyoshi Mizuki
Yoichi Yamada

Map design
Katsuhiko Kanno
Hirotake Ohtsubo
Koji Kitagawa
Yoshihisa Morimoto

Character design
Hideki Fujii
Takeshi Hosono
Yoshiyuki Oyama
Ryuichi Yamamoto

Screen design
Ren Uehara

Effect design
Keijiro Inoue
Daiji Imai
Haruyasu Ito

Main program
Hiroki Sotoike

Program
Daiki Iwamoto
Masahiro Kawano
Kouichi Kawamoto
Naoki Koga
Yoshitaka Ajioka
Katsuhisa Sato
Hiroyuki Koono
Daisuke Nakamura

Music
Kazumi Totaka
Shinobu Tanaka

Sound effect program
Yoji Inagaki
Toru Asakawa

Ending design
Takumi Kawagoe
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Ryuji Kobayashi
Keisuke Nishimori

Motion capture
Shigeki Yoshida

Voice
Charles Martinet
Jen Taylor

Progress management
Keizo Kato
Minoru Narita

Technical support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Shingo Okamoto

Tool support
Yoshinori Tanimoto
Yasuki Tawaraishi
Yusuke Kurahashi
Masato Kimura
Hirohito Yoshimoto
Toshihiro Kawabata
Tatsuro Ota

Library support
Hiroto Yada
Tetsuya Sasaki
Eiichi Shirakawa
Motoi Okamoto
Toshikazu Kiuchi

Debug support
Souichi Nakajima
Shigeyuki Asuke
Jyunya Kameda
Yusuke Shiraiwa

North American localization
Nate Bihldorff
Scot Ritchey
Bill Trinen
Leslie Swan

NOA engineering debug team
Miho Hattori
Scott Callahan
Dan Simpson
Jack Anderson
Kirk Buchanan
Sean Egan

Special thanks
Tomoaki Kuroume
Super Mario Club

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Luigi's Mansion
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/lm_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:17:27 CST