Mariopedia
Boshi

Boshi

NPC
Boshi
This cool, blue Yoshi is your opponent in the races on Yo'ster Isle.

Category: Yoshis