Mario Golf: Toadstool Tour (GCN)

TitleSize
Donkey Kong800×600354KB
Donkey Kong1024×768506KB
Donkey Kong (w/ ball)800×600254KB
Donkey Kong (w/ ball)1024×768259KB
Luigi800×600278KB
Luigi1024×768393KB
Mario800×600274KB
Mario1024×768387KB
Mario (w/ clubs)800×600237KB
Mario (w/ clubs)1024×768326KB
Mario (walking)800×600256KB
Mario (walking)1024×768348KB
Peach800×600295KB
Peach1024×768423KB
The Tour800×600582KB
The Tour1024×768845KB