Mario & Luigi: Partners in Time (NDS)

Game art

TitleSize
Mario & Luigi 2 logo (E3 2005) New1500×450227KB
Mario and Luigi New680×675233KB
Mario, Luigi, Baby Mario, and Baby Luigi New1209×933440KB

Screen shots

Wallpaper

TitleSize
Baby Luigi and Luigi800×600407KB
Baby Luigi and Luigi1024×768661KB
Baby Luigi and Luigi1280×10241066KB
Baby Luigi and Luigi1600×12001697KB
Mario and Baby Mario800×600430KB
Mario and Baby Mario1024×768703KB
Mario and Baby Mario1280×10241123KB
Mario and Baby Mario1600×12001679KB
Partners in Time (JPN) New800×60081KB
Partners in Time (JPN) New1024×768115KB
Partners in Time (JPN) New1280×1024135KB
Partners in Time (JPN) New1600×1200199KB
Shell attack1024×768510KB
Shell attack1280×1024467KB
Shell attack1600×12001591KB
Shroob1024×768499KB
Shroob1280×1024747KB
Shroob1600×12001564KB
The Heroes800×600378KB
The Heroes1024×768529KB
The Heroes1280×1024756KB
The Heroes1600×12001095KB
The Heroes 2x2 (JPN) New800×600105KB
The Heroes 2x2 (JPN) New1024×768145KB
The Heroes 2x2 (JPN) New1280×1024156KB
The Heroes 2x2 (JPN) New1600×1200217KB