Mario Party 6 (GCN)

TitleSize
Brighton800×600263KB
Brighton1024×768358KB
Brighton1280×1024505KB
Brighton and Twila800×600307KB
Brighton and Twila1024×768422KB
Brighton and Twila1280×1024592KB
Daisy800×600244KB
Daisy1024×768336KB
Daisy1280×1024479KB
Daisy with Camera New800×600136KB
Daisy with Camera New1024×768195KB
Daisy with Camera New1280×1024294KB
Luigi800×600336KB
Luigi1024×768468KB
Luigi1280×1024677KB
Mario800×600329KB
Mario1024×768459KB
Mario1280×1024668KB
Mario 2800×600274KB
Mario 21024×768380KB
Mario 21280×1024542KB
Mario and Ukiki New800×600142KB
Mario and Ukiki New1024×768202KB
Mario and Ukiki New1280×1024288KB
Peach800×600279KB
Peach1024×768390KB
Peach1280×1024567KB
Twila800×600236KB
Twila1024×768339KB
Twila1280×1024475KB
Waluigi800×600319KB
Waluigi1024×768446KB
Waluigi1280×1024643KB
Wario800×600336KB
Wario1024×768470KB
Wario1280×1024673KB
Yoshi800×600346KB
Yoshi1024×768478KB
Yoshi1280×1024688KB