Mario Tennis: Ultra Smash (WiiU)

10/22/2015

Mega Mario jumps (720p)

10/23/2015

Screenshot #12
Screenshot #13
Screenshot #14
Screenshot #15
Screenshot #16
Screenshot #17
Screenshot #18
Screenshot #19
Screenshot #20
Screenshot #21
Screenshot #22
Screenshot #23
Screenshot #24
Screenshot #25
Screenshot #26
Screenshot #27
Screenshot #28
Screenshot #29
Screenshot #30
Screenshot #31
Screenshot #32
Screenshot #33
Screenshot #34
Screenshot #35
Screenshot #36
Screenshot #37
Screenshot #38
Screenshot #39
Screenshot #40
Screenshot #41
Screenshot #42
Screenshot #43
Screenshot #44
Screenshot #45
Screenshot #46
Screenshot #47
Screenshot #48
Screenshot #49
Screenshot #50
Screenshot #51
Screenshot #52
Screenshot #53
Screenshot #54
Screenshot #55
Screenshot #56
Screenshot #57
Screenshot #58
Screenshot #59
Screenshot #60
Screenshot #61
Screenshot #62
Screenshot #63
Screenshot #64
Screenshot #65
Screenshot #66
Screenshot #67
Screenshot #68
Screenshot #69
Screenshot #70

10/28/2015

Screenshot #97
Screenshot #98
Screenshot #99
Mega Mario jumps (1080p)

10/30/2015

Screenshot #71
Screenshot #72
Screenshot #73
Screenshot #74
Screenshot #75
Screenshot #76
Screenshot #77
Screenshot #78
Screenshot #79
Screenshot #80
Screenshot #81
Screenshot #82
Screenshot #83
Screenshot #84
Screenshot #85
Screenshot #86
Screenshot #87
Screenshot #88
Screenshot #89

11/2/2015

Screenshot #90
Screenshot #91
Screenshot #92
Screenshot #93
Screenshot #94
Screenshot #95
Screenshot #96

11/4/2015

Screenshot #101
Screenshot #102
Screenshot #103
Screenshot #104
Screenshot #105
Screenshot #106
Screenshot #107

E3 2015

Peach hits one to Mega Mario
Bowser ready to backhand in mid-air
Peach!
Mega Peach
GamePad vs. Wii U Pro controller
Mega Bowser watches the ball
Can Bowser reach it?
The stadium
Mario ready to serve
Mario!

Nintendo Direct 11/12/2015

Screenshot #108
Screenshot #109
Screenshot #110
Screenshot #111
Screenshot #112
Screenshot #113