Mario Golf (GB)
Game credits

Subscript & Lead Game Designers
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Game Design Staff
Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Takashi Kitamura
Kentaro Sakoh

Lead Programmer
Yasuhiro Taguchi

Programming Staff
Takeshi Nohara
Yutaka Yamamoto
Akiko Sato
Kenji Numaya
Kaoru Shimada
Norio Shimizu
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Programming Support
P.E.Jareth Hein

Original Characters By
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Mitsuru Fukumoto

Lead Graphics
Mitsuru Fukumoto
Masashi Mikami
Akihito Kimura

Graphics Staff
Fumihide Aoki
Mitsumasa Muraishi
Shigeki Kimura
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Masayuki Hashimoto

Music Composition & Arrangement
Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Operator
Takashi Morio

Sound Directors
Masaaki Uno

Supervisors
Kenji Miki
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Assistant Directors
Yusuke Sugimoto
Masaaki Uno

Directed By
Yasuhiro Taguchi

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Hidetoshi Endo

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Graphic Support
Youichi Kotabe
Yusuke Nakano

Art Work Designer
Ryuji Hagino
Yasuo Inoue

Coordinators
Toshiharu Izuno
Masanori Wake

Localization
Michelle Powers
Bill Trinen
Greg Richardson

Special Thanks to
Nintendo R&D1 Art work team
Keiko Tamura
Kazuhiro Matsumoto
Hiroko Sugino
Atsushi Okada
NOA Debug Staff
Hiroshi Sato
Super Mario Club staff
Shinichi Doi
Osamu Kunimasa
Noriyuki Nakagami

Created By
CAMELOT Co., Ltd.
MONEGI Corporation
NINTENDO Co., Ltd.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Golf (GB)
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mg-gb_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 16:19:33 UTC