Mario Golf (N64)
Game credits

Lead Game Designers
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Game Design Staff
Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Takashi Kitamura

Lead Programmers
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Programming Staff
Kenji Numaya
Norio Shimizu
Kaoru Shimada

Character Animation System
P. E. Jareth Hein

Opening Programmer
Kaoru Shimada

Original Characters by
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Mitsuru Fukumoto

3-D Character Graphics
Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

2-D Graphics
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi

Screen Layout & 2-D Graphic Design
Mitsumasa Muraishi

Course Design
Kaoru Shimada
Yusuke Sugimoto

Music Composition & Arrangement
Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Direction
Masaaki Uno

Supervisors
Kenji Miki
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo
Yasuhiro Taguchi

Director
Haruki Kodera

Assistant Directors
Yusuke Sugimoto
Masaaki Uno
Toru Takamatsu

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producers
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Hidetoshi Endo

Graphic Support
Yoichi Kotabe

Package Design
Yusuke Nakano

Manual Editors
Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Voice Actors
Charles Martinee
Jen Taylor
Haley Burns
Dex Manley
Terry Gangstad
Mike Madeoy
David White
Penn Badgley
Kate Fleming
Jessica Chisum
Mark Dias

Coordinators
Toshiharu Izuno
Masanori Wake

Special Thanks to
Nintendo EAD Artwork Team
Michelle Powers
Bill Trinen
Keiko Tamura
Christian Phillips
NOA Debug Staff
Kazuhiro Matsumoto
Hiroko Sugino
Atsushi Okada
Hiroshi Sato
Shinichi Doi
Osamu Kunimasa
Kentaro Sakou

Created by
CAMELOT Co., Ltd.
MONEGI Corporation
NINTENDO Co., Ltd.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Golf (N64)