Mario Golf: Advance Tour
Game credits

Subscript & Game Design
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Yasuhiro Taguchi

Graphic Director
Fumihide Aoki

Sound Director
Masaaki Uno

Assistant Director
Yusuke Sugimoto

Game Design Staff
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

System Programming
Yasuhiro Taguchi
Haruki Kodera

Window Programming
Yutaka Yamamoto

Event Programming
Akiko Sato
Kaoru Shimada
Kazunori Mimori
Hiroyuki Watanabe

AI Programming
Kenji Numaya

Opening Programming
Toru Takamatsu

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Original 3-D Models
Nintendo EAD Staff

Character Animation
Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Junko Nakamura
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akihito Kimura

Map Graphics
Masayuki Hashimoto
Ryo Inoguchi
Shinichiro Sugimoto

Windows & Lettering
Design & Graphics
Mitsumasa Muraishi
Natsuko Takeuchi
Ayumu Shindo

Music
Motoi Sakuraba

Sound Effects
Masaaki Uno
Takeshi Arai

Voice
Kazumi Totaka
Scott Burns
Heidi Darschke
Dex Manley
Trevor Smith
Jen Taylor
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Sara Rades
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Colin Kastner
Tom Eberspecher
Neena Patel
Charles Martinet

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue

CG Illustration
Keisuke Kadota
Yusuke Nakano
Aya Oyama

Coordination
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Shinya Sano
Atsushi Okada

North American Localization
William Barnes
Nate Bihldorff

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing

Special Thanks
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Golf: Advance Tour
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mgat_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:19:55 CST