Mario Golf: Toadstool Tour
Game credits

Game Design: Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Haruki Kodera

Sound Director
Masaaki Uno

Opening Movie Director
Atsushi Fujimoto
Kazuhiko Tsukada

Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Toru Takamatsu
Akiko Sato

Text
Shugo Takahashi
Yusuke Sugimoto
Kentaro Sakou
William Barnes
Shawn Seavers

Game Design: Staff
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

Lead Programmers
Haruki Kodera
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori

Programmers
Yutaka Yamamoto
Hiroyuki Ichikawa
Hiroyuki Watanabe

Sound Programmer
P. E. Jareth Hein

Support Programs
Kaoru Shimada
Akiko Sato
Yasuhiro Taguchi

Graphic Director
Fumihide Aoki

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Original 3-D Model
Nintendo EAD Staff

3-D Character Graphics
Yoshiyuki Tagawa

3-D Character Animation
Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Masayuki Hashimoto
Shinichiro Sugimoto
Mitsuru Fukumoto
Kaori Matsunaga
Natsuko Takeuchi
Keiichiro Yoshitake
Yoshiyuki Tagawa

3-D Map Graphics
Mitsumasa Muraishi
Masayuki Hashimoto
Kanako Horiguchi
Natsuko Takeuchi
Ryo Inoguchi

Windows & Lettering
Design & Graphics

Akihito Kimura
Junko Nakamura
Ryo Inoguchi
Ayumu Shindo

Opening Movie Plan
Ryo Inoguchi
Atsushi Fujimoto

Opening Movie
Kazuhiko Tsukada
Endo Takashi

And Movies Staff
Goh Aun Hoe
Ooi aik Seong
Liu Pee Hieng
Loh Wong Loon
Yap Hon Wui
Gan Jye Wey
Tung Soon Heng

Opening Movie Script
Leslie Swan
Nate Bihldorff
Bill Trinen

Music
Motoi Sakuraba

Sound Effects
Masaaki Uno
P. E. Jareth Hein
Takeshi Arai
Hikaru Ogawa
Yoji Inagaki
Mitsuhiro Hikino
Toru Minegishi
Hideaki Shimizu

Sound Support
Koji Kondo

Voice
Kazumi Totaka
Scott Burns
Heidi Darschke
Dex Manley
Deanna Mustard
Delores Rogers
Trevor Smith
Jen Taylor
Charles Martinet

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

CG Illustrators
Yusuke Nakano
Keisuke Kadota
Yoshitomo Kitamura

Coordination
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Atsushi Okada
Kenichi Nishida

North American Localization
Rich Amtower
William Barnes
Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Shawn Seavers
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Tim Casey
Scott Callahan
Arnie Myers
Kiyo Ando
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Chris Dolan
Dougall Campbell
Erik Johnson
Jack Smart
James Sakshaug
Jason Mahaffa
Jim Holdeman
Joel Simon
Kathy Huguenard
Melvin Forrest
Nicko Gonzalez
Patrick Taylor

Special Thanks to
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
Super Mario Club Staff
Polyassets United INC
digitalscape INC

Produced by
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Golf: Toadstool Tour