Mario Kart: Double Dash!!
Game credits

Executive producer
Satoru Iwata

Producers
Shigeru Miyamoto
Tadashi Sugiyama
Shinya Takahashi
Takashi Tezuka

Chief director
Kiyoshi Mizuki

Directors
Yasuyuki Oyagi
Futoshi Shirai
Daiji Imai

Assistant director
Kentaro Tominaga

Program director
Kenji Yamamoto

Programming
Tsutomu Kaneshige
Satoru Osako
Katsuhisa Sato
Jyunya Kameda
Yusuke Shiraiwa
Masahiro Kawano

Design manager
Tsuyoshi Watanabe

Art director
Junji Morii

Course design
Hiromu Takemura
Hirotake Ohtsubo
Yoshihisa Morimoto
Yu Kudo

Graphic design
Yo Ohnishi
Akiko Hirono
Keisuke Nishimori
Tomomi Iwasaki
Aya Oyama
Ryuji Kobayashi
Marumi Nakajyo

Screen design
Yoshihiro Matsushima

Effect design
Haruyasu Ito

Demo design
Naoki Mori
Takumi Kawagoe
Hiroyasu Kuwabara

Music
Shinobu Tanaka
Kenta Nagata

Sound effects
Taro Bando

Sound programming
Yoji Inagaki

Voices
Charles Martinet
Deanna Mustard
Scott Burns
Jen Taylor
Dolores Rogers

Progress management
Keizo Kato

Tool design / programming
Tool Support Team

Technical support
Masahiro Takeguchi
Tetsuya Sasaki
Daisuke Nakamura

Debug support
Ichiro Suzuki

Debug
Super Mario Club

Special thanks
Keijiro Inoue
Tomoaki Kuroume
Satoshi Furukawa
Minoru Narita
Yoshihito Ikebata
Kenta Sato
Shigeo Touma

Localization design
Takahiro Hamaguchi
Yasutomo Nishibe
Kenji Shinmoto
Mizue Soda
Hiroko Tsuji

<North American localization>

Localization
Nate Bihldorff
Tim O'Leary
Bill Trinen

Localization management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA product testing
Yoshinobu Mantani
Robert Crombie
Kirk Buchanan
Scott Callahan
Melvin Forrest
Miho Hattori

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Kart: Double Dash!!
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mkdd_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 16:18:16 UTC