Mario Kart: Super Circuit
Game credits

Directors
Takeshi Ando
Yukio Morimoto

Supervisors
Hiroyuki Kimura
Tadashi Sugiyama
Hideki Konno
Takashi Tezuka
Koji Kondo

Programmers
Kenji Matsumoto
Taku Sugioka
Yuki Tsuji
Kazuhiro Tamura
Tadao Nakayama
Naoki Nakano
Takeshi Narita

Graphic designers
Hiroshi Tanigawa
Naoko Mori
Fumiaki Tanimura
Chika Yamamoto
Ayumi Sasaki
Rumiko Matsumoto

Sound
Kenichi Nishimaki
Masanobu Matsunaga
Minako Hamano

Programmer support
Osamu Yamauchi
Tatsuya Matsumoto
Masahiro Oku
Masakazu Umehara

Graphic designer support
Gou Matsuda
Yumiko Morisada

Sound support
Kenji Yamamoto

Technical support
Yoshito Yasuda

Artwork support
Atsushi Tejima
Wataru Yamaguchi
Yoshitomo Kitamura

Localization
Bill Trinen
Nathan Bihldorff

Lead tester
Randy Shoemake

Localization management
Leslie Swan
Jeff Miller

Special thanks
Minoru Arakawa
Manabu "Mike" Fukuda
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Yusuke Kitanishi
Kenji Nakajima
Toru Narihiro
Kenji Imai
Yumi Nagai
Kenji Yamada
Masahiro Higuchi
Toshihiro Nishii
Genji Kubota
Motomu Chikaraishi
Koichi Kishi
Kaoru Kita
Naohiko Aoyama
Junya Kadono
Kyoko Kasuga
Junko Yoshikawa
Shoichi Kanehisa
Yoko Hyodo
Noritaka Misawa
Taishi Senda
Original Super Mario Kart staff
Super Mario Club

Project management
Toshio Sengoku

Progress management
Ryoichi Kitanishi

Producers
Shigeru Miyamoto
Kenji Miki

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

Game developed by
Intelligent Systems

Donkey Kong 3-D model provided courtesy of RARE U.K.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Kart: Super Circuit
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mksc_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:20:18 CST