General Producer
Shigeru Miyamoto

Producer
Hideki Konno

Director
Yasuyuki Oyagi

Planning
Minoru Narita
Taku Matoba
Kentaro Tominaga
Yugo Hayashi
Kosuke Yabuki

Programming Director
Katsuhisa Sato

Programming
Yusuke Shiraiwa
Yukihiko Ito
Keiichiro Kato
Ichiro Suzuki
Shigetoshi Kitayama
Jun Ito
Takeshi Miyamoto
Yoshinori Konishi
Takahiro Takayama
Kensuke Muraki

Course Directors
Hirotake Ohtsubo
Yoshihisa Morimoto

Course Design
Koji Kitagawa
Taeko Sugawara
Akito Osanai
Yasutomo Nishibe
Miki Watanabe
Masahiro Kawanishi
Shunichi Shirai
Atsushi Miyagi
Mari Fujita

Character Director
Daisuke Kageyama

Character Design
Keisuke Nishimori
Tomomi Iwasaki
Yoko Tanaka
Kazunori Fujii
Hiroyuki Inoue
Takahiro Koizumi
Shuhan Goya
Shinsuke Yamasaki

UI Design
Tokihiko Toyoda

Effects Design
Yoko Fukuda

Design Support
Yoshiki Haruhana
Takahiro Hamaguchi
Keijiro Inoue
Akiko Hirono
Michiko Iwasawa
Takuro Shimizu
Takeshi Koike

Music
Asuka Ohta
Ryo Nagamatsu

Sound Effects
Atsushi Masaki
Masato Mizuta

Sound Support
Hajime Wakai

Demo Movie Director
Hiroyasu Kuwabara

Demo Movie
Shigeki Yoshida
Daisuke Nobori
Eriko Kimura
Chiaki Aida
Naoki Mori

Voice
Charles Martinet
Sam Kelly
Deanna Mustard
Kenny James
Caety Sagoian
Mercedez Rose
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Toshihide Tsuchiya
Kazumi Totaka
Ayumi Nagao
Fumihiro Okabayashi
Hitomi Hirose
Katsuhiro Harasawa
Takuya Sato
Tomo Adachi
Tomoyuki Higuchi
Yuko Kaida

Progress Management
Keizo Kato

Technical Support
Hironobu Kakui
Shintaro Jikumaru

Programming Support
Tetsuya Nakata
Keizo Ohta
Takuhiro Dohta
Programming Support Group

Debug
Yuuki Tanikawa
Akihiro Sakatani
Super Mario Club

NOA Localization
Gema Almoguera
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Kevin Sullivan

NOA Localization Management
Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing
Masayasu Nakata
Robert Crombie
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Tim Casey
Patrick Taylor
Roger Harrison
Melvin Forrest
Israel Cruz-Morales
Jason Mahaffa
David Hunziker
Tomoko Mikami

NOE European Localisation Management
Andy Fey
Takashi Katagiri

NOE Translation
Andrea Jähn
Thomas Berthollet
Amparo Almodóvar Prieto
Alessandro De Luca
Patrick Shields

NOE Testing Team
Andrea De Benedetto
Patrick Thorenz
Guillaume Deschamps
Arrate Ugarte Sandonís
Pietro Faccio

Graphic Supervisors
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Artwork
Takayoshi Matsui
Keisuke Kadota

CG Illustration
Yuri Adachi
Shigehisa Nakaue
Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisors
Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Special Thanks
Shigeo Touma
Eitaro Yamamoto
Naoki Nakamura
Taro Bando
Takumi Kawagoe
Haruyasu Ito
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
All EAD

Executive Producer
Satoru Iwata