Mario Paint
Game credits

Graphic designer
Hirofumi Matsuoka

Programmer
Noriaki Teramoto
Kenji Imai
Kenji Nakajima
Genji Kubota

Sound staff
Hirokazu Tanaka
Ryoji Yoshitomi
Kazumi Totaka

Director
Hirofumi Matsuoka

Mouse Maker Staff

Hideo Nagata
Katsuya Yamano
Hitoshi Yamagami
Noboru Wakitani

Director
Satoru Okada

Special thanks to
Fujiko Nomura
Tomoyoshi Yamane
Yasuo Inoue
Kouta Fukui
Yoshinori Katsuki
Isao Hirano
Kenji Yamada
Naoki Nakano
Keiji Nanba
Mitsuhito Fukutome
Toshiaki Yonezawa
Isamu Kubota
Kumiko Matsumoto
Hironobu Suzuki
Makoto Katayama
Yoshikazu Mori
Jeffery Hutt
Don James
Tony Harman
Steve Miles
Phil Sandhop
Hiro Yamada
Yuka Nakata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Paint
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mpaint_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:13 CST