Mario Party 4
Game credits

Game Director
Kenji Kikuchi

Planning Director
Shinichi Nakata

Game Designer
Fumihisa Sato

Planners
Daisuke Takeuchi
Saori Iino
Daisuke Yokoo
Satoru Yokota
Atsushi Nakao
Ryou Yokomizo

Planning Advisor
Syuichiro Nishiya

Program Director
Hideki Sahashi

Programmers

Board Games
Hideki Nishimoto
Shinji Shibasaki

Mini-Games
Kazuo Tsubota
Noriyuki Tanabe
Yukio Ohde
Akira Matsumoto
Kenji Oohira
Nobuya Wada
Norifumi Hira
Kazuhiko Hagihara

System
Masahide Tomita
Masayuki Shinohara
Kei Kondou

Senior Art Director
Koji Matsuura

Art Design Director
Yukinori Goto

Art Designers

Board Games
Hisashi Nagai
Naoto Yoshimi

Mini-Games
Kikuko Nagasawa
Masako Funaki
Saori Tsutsui

System
Moto Yamaguchi
Takuya Aoyama
Mayu Inaida

Artists

Characters
Tomoaki Watanabe
Mineaki Sugata
Megumi Okazaki
Nodoka Moriya
Tomokazu Arisaka
Manabu Yanagisawa
Syuuji Kitani
Kazuhisa Okamoto

Board Games
Kayo Fujimoto
Hitoshi Takiyama
Masahide Inaba

Mini-Games
Takeshi Tanno
Masami Kodaira
Osamu Akita
Takuya Maeda
Toshifumi Sekijima
Takahiro Karino
Kazuya Ikuta
Nana Yagi
Tsukasa Tanaka
Kanako Uto

Motion Advisor
Shouji Mizuno

Original Characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Models
Nintendo staff

Sound Director
Shohei Bando

Music
Ichiro Shimakura

Music Programmers
Shohei Bando
Ichiro Shimakura

Sound Effects
Osamu Narita

Sound Programmers
Keita Hoshi
Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Graphics Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound Support
Koji Kondo

North American Localization

Localization Team
Rich Amtower
Scot Ritchey
Shawn Seavers
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing Staff
Michael Kelbaugh
Kyle Hudson
Randy Shoemake
Patrick Taylor
Teresa Lillygren

Special Thanks to
Ryunosuke Suzuki
Takako Morita
Yukiko Mikami
Yasuaki Takahashi
Rie Maruyama
Kenichi Noguchi
Osamu Tsujikawa
Nintendo
Hudson
Super Mario Club

Product Manager
Atsushi Ikeda

Coordination
Hiroshi Sato
Miyuki Hirose

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Hidetoshi Endo

Producers
Shinji Hatano
Shinichi Nakamoto

Executive Producers
Satoru Iwata
Hiroshi Kudo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party 4