Mario Party 5
Game credits

Game Director
Kenji Kikuchi

Planning Director
Syuichiro Nishiya

Game design
Shinichi Nakata

Planners
Fumihisa Sato
Daisuke Takeuchi
Satoru Yokota
Hiroshi Baba
Takeru Sugimoto
Yuka Sasaki
Atsushi Nakao
Shigeru Okita

Programming Director
Hideki Sahashi

Programming
Mitsuhiro Takahashi
Hiroshi Ishimaru
Kei Kondou
Yukio Ohde
Tomohisa Saito
Shinichi Kasahara
Shinichi Hiramori
Yusuke Takumi
Tsuyoshi Kawajiri
Kazufumi Shimizu
Yoshimichi Oban
Yoshiyuki Uchiyama
Akira Matsumoto
Kenji Oohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Syoyama
Takayuki Hanamasu

Senior Art Director
Koji Matsuura

Design Director
Yukinori Goto

Graphic Design
Tomoaki Watanabe
Nodoka Moriya
Kazuhisa Okamoto
Takeshi Murata
Masako Funaki
Saeko Matsuura
Masami Kodaira
Saori Tsutsui
Hiromi Ito
Atsushi Yamamoto
Hidehito Okamoto
Chihiro Narita
Kazuyoshi Takehara
Shinichi Kudo
Osamu Tsuchihashi
Yuki Kusajima
Maiko Kikuchi
Takahiro Karino
Kazuya Ikuta
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Nana Yagi
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Takayuki Ichinose
Chiharu Yoshizaki

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models
Nintendo staff

Sound Director
Shohei Bando

Music
Aya Tanaka

Sound Effects
Osamu Narita
Shohei Bando
Masato Aihara
Takashi Watanabe
Shin-ya Watabe

Sound Program
Takayuki Iwabuchi
Keita Hoshi

Graphics Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound Support
Koji Kondo

North American Localization
Rich Amtower
William Barnes
Reiko Ninomiya
Shawn Seavers
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Thomas Hertzog
Michael Chipman
Sean Egan
Kathy Huguenard
Mika Kurosawa

Special Thanks to
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima
Jin Kamohara
Kikuko Nagasawa
Hitoshi Takiyama
Ichiro Shimakura
Keisuke Sato
Eriko Mikami
Osamu Tsujikawa
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club staff

Coordination
Miyuki Hirose
Ryunosuke Suzuki

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hidetoshi Endo

Producers
Hiroshi Sato
Atsushi Ikeda

Senior Producer
Shinji Hatano

Executive Producers
Satoru Iwata
Hiroshi Kudo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party 5