Mario Party 6
Game credits

Game Director
Shuichiro Nishiya

Planning Director
Shinichi Nakata

Planning
Tatsumitsu Watanabe
Yukiko Mikami
Satoru Yokota
Yuka Sasaki
Takeru Sugimoto
Atsushi Nakao
Shigeru Okita
Hironobu Aizawa
Koji Yamamoto
Yoshiyuki Mori
Fumihisa Sato

Programming Director
Hideki Sahashi

Programming
Mitsuhiro Takahashi
Hiroshi Ishimaru
Yoko Miyabayashi
Yukio Ode
Masayuki Shinohara
Yasuaki Naruse
Kazufumi Shimizu
Yusuke Takumi
Shinichi Hiramori
Tomohisa Saito
Akira Matsumoto
Kenji Ohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Shoyama
Takayuki Hanamasu
Takahiro Matsumoto
Satoshi Sakaguchi
Yuji Tanaka
Katsuhiko Kii
Nobuhide Takano
Koji Taguchi
Daisuke Hashimoto
Shinichi Fukui
Yoshikazu Hosoda

Design Director
Yukinori Goto

Graphic Design
Moto Yamaguchi
Kayo Fujimoto
Takuya Aoyama
Shuji Kitani
Nodoka Moriya
Saori Tsutsui
Hiroshi Baba
Kazuhisa Okamoto
Saeko Matsuura
Yoko Kawana
Masami Kodaira
Atsushi Nakagawa
Osamu Tsuchihashi
Yuki Togashi
Atsushi Yamamoto
Takahiro Karino
Kazuya Ikuta
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Takayuki Ichinose
Akira Mizoguchi
Yuya Rokuyama
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Chiharu Yoshizaki
Takuya Hirano
Nobuhiko Inoue
Naoki Kubo
Takashi Sakamoto
Miki Shimada
Ryota Takahashi
Koji Tokuyama
Munenori Hitomi
Yuji Yano

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3-D Models
Nintendo Staff

Sound Director
Keita Hoshi

Music
Hironobu Yahata
Shinya Outouge

Sound Effects
Shinya Watabe
Osamu Narita
Shohei Bando
Masato Aihara
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System
Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Graphics Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

Sound Support
Koji Kondo

Technical Support
Takayuki Hashida
Shinobu Suzuki
Nintendo IRD staff

North American Localization
Erik Peterson
Reiko Ninomiya
Rich Amtower

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Eric Bush
Sean Egan
Tom Hertzog
Kyle Hudson
Robert Johnson
Mika Kurosawa
Michael Leslie
Teresa Lillygren
Chris Needham
Rich Richardson
Randy Shoemake

Special Thanks to
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
Riko Asuwa
Shota Takahashi
Kazutoshi Uehara
Osamu Tsujikawa
Everyone at Nintendo
Everyone at Hudson
Super Mario Club staff

Coordination
Miyuki Hirose
Tomomi Sano
Ryunosuke Suzuki

Senior Director
Kenji Kikuchi

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hidetoshi Endo

Producers
Atsushi Ikeda
Hiroshi Sato

Senior Producer
Shinji Hatano

Executive Producers
Satoru Iwata
Hiroshi Kudo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party 6