As listed in the instruction manual.

Game Director
Shuichiro Nishiya

Planning Director
Tatsumitsu Watanabe

Planning
Yukiko Mikami
Satoru Yokota
Tetsuya Kodama
Takeru Sugimoto
Atsushi Nakao
Shigeru Okita
Noriyuki Saeki
Kazuhiro Takada
Yoshikazu Takahashi
Hiroshi Kurimoto
Daisuke Sunaga
Fumihisa Sato

Program Director
Hideki Sahashi

Programming
Hiroshi Ishimaru
Masayuki Shinohara
Yoko Miyabayashi
Yukio Ohde
Koji Yagi
Kazutoshi Uehara
Kazufumi Shimizu
Jyunichi Sato
Tsuyoshi Kawajiri
Yusuke Takumi
Akira Matsumoto
Kenji Oohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Izumi Fukuda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Tadao Syoyama
Takayuki Hanamasu
Takahiro Matsumoto
Satoshi Sakaguchi
Haruhiko Tanuma
Shoji Hiasa
Takeshi Ota
Takashi Noshiro
Takanori Ohde

Design Director
Saori Tsutsui

Graphic Design
Moto Yamaguchi
Kayo Fujimoto
Takuya Aoyama
Hitoshi Takiyama
Shuji Kitani
Nodoka Moriya
Norie Iwakuma
Hiroshi Baba
Haeyoung Park
Kazuhisa Okamoto
Saeko Matsuura
Yoko Kawana
Shunsaku Yamamoto
Masami Kodaira
Atsushi Nakagawa
Osamu Tsuchihashi
Masahiko Yamada
Takahiro Karino
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Akira Mizoguchi
Yuya Rokuyama
Hiroyuki Seki
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Ryo Yokomizo
Yasuhiro Ando
Mikio Kita
Chiharu Yoshizaki
Hiroshi Oakajima
Takahiro Asano
Takahito Tatezawa
Masayuki Tsuboi
Akira Narita
Noboru Matsumura

Original Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Models
Nintendo Staff

Sound Director
Shohei Bando

Music Director
Ichiro Shimakura

Music
Hironobu Yahata
Shinya Outouge

Music Mastering
Tatsuo Yokoyama

Sound Effects
Shinya Watabe
Koji Mizuguchi
Osamu Narita
Takashi Watanabe
Kosuke Hirayama

Sound Programming
Takayuki Iwabuchi
Keita Hoshi

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Kanae Kobata
Aya Oyama
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Sound Support
Koji Kondo

Technical Support
Chikara Shibata

North American Localization
Alan Averill
Thomas Connery

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

NOA Product Testing Staff
Yoshinobu Mantani
Shuji Hashimoto
Rob Crombie
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Robert Johnson
Michael Leslie
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Tomoko Mikami
Roger Harrison

Special Thanks
Tomomi Sano
Tetsuya Komatsu
Shota Takahashi
Osamu Tsujikawa
Mitsuo Hasunuma
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
All of Nintendo
All of Hudson
Super Mario Club Staff

CG Illustration
Wataru Yamaguchi
Yu Kitai

CG Illustration Supervisor
Yusuke Nakano

Artwork
Kazuya Yoshioka

Manual Edition
Haruki Mitani

Senior Director
Kenji Kikuchi

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Associate Producer
Miyuki Hirose

Producers
Hiroshi Sato
Atsushi Ikeda

Senior Producer
Shinji Hatano

Executive Producers
Satoru Iwata
Hidetoshi Endo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party 7