Game Director
Shuichiro Nishiya

Planning Director
Tatsumitsu Watanabe

Planning
Yukiko Nakata
Tetsuya Kodama
Takeru Sugimoto
Shinichi Hosokawa
Atsushi Nakao
Shigeru Okita
Noriyuki Saeki
Satoru Imamura
Yoshikazu Takahashi
Hiroshi Kurimoto
Shigeyasu Ohashi

Program Director
Hideki Sahashi

Program
Hiroshi Ishimaru
Masayuki Shinohara
Takuya Hiraizumi
Shinji Shibasaki
Yukio Ohde
Koji Yagi
Yasuaki Naruse
Kazutoshi Uehara
Ryuji Hayasaka
Akira Matsumoto
Kenji Ohira
Norifumi Hira
Yasuhiro Iida
Yasutaka Ikeda
Takashi Iwanaga
Akihiro Terada
Takahiro Matsumoto
Satoshi Sakaguchi
Haruhiko Tanuma
Shoji Hiasa
Hidetaka Yajima
Takashi Noshiro
Kenichiro Obara
Takeshi Ohta

Design Director
Saori Tsutsui

Graphic Design
Moto Yamaguchi
Kayo Fujimoto
Takuya Aoyama
Hitoshi Takiyama
Hiroshi Hayashi
Nodoka Moriya
Chiho Kogawa
Hiroshi Baba
Haeyoung Park
Kazuhisa Okamoto
Saeko Matsuura
Satomi Kikuchi
Yuko Segawa
Shunsaku Yamamoto
Hidemitsu Hashimoto
Kazuyoshi Takehara
Masami Kodaira
Takahiro Karino
Tsukasa Tanaka
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Akira Mizoguchi
Yuya Rokuyama
Yurie Ohkubo
Makoto Eguchi
Hideki Morinaga
Yoshinori Ikeshita
Yasuhiro Ando
Mikio Kita
Chiharu Yoshizaki
Hiroshi Okajima
Takahiro Asano
Masayuki Tsuboi
Takahito Tatezawa
Kilyoung Lee
Akira Narita

Original Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Model
Nintendo Staff

Sound Director
Shohei Bando

Music
Yoshihiro Tsukahara

Music Support
Ichiro Shimakura

Sound Effect
Shinya Watabe
Takashi Watanabe
Koji Mizuguchi
Keisuke Fukuhira

Sound Program
Keita Hoshi

Sound Support
Koji Kondo

Character Voices
Charles Martinet
Sam Kelly
Deanna Mustard
Steven Weyte
Nate Bihldorff
Steven Grimm
Takashi Nagasako
Motoki Takagi
Kazumi Totaka
Sanae Susaki
Toru Asakawa

Graphic Supervisors
Yo Ohnishi
Kanae Kobata
Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration
Ryusuke Yoshida
Shigehisa Nakaue
Yu Kitai
Masanori Sato
Yuri Adachi

CG Illustration Supervisors
Wataru Yamaguchi
Yusuke Nakano

Artwork
Keisuke Okubo
Yuka Kotaki

Manual Editing
Haruki Mitani

North American Localization
Julian Chunovic
Steven Grimm
Ann Lin
Scot Ritchey

Localization Management
Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing
Shuji Hashimoto
Robert Crombie
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Jim Holdeman
Mika Kurosawa
Tomoko Mikami
Teresa Lillygren
Robert Jahn
Jason Mahaffa
Michael Chipman
Roger Harrison
Kathy Huguenard

Special Thanks
Tatsumi Kimishima
Mike Fukuda
Toshiharu Izuno
Masahiro Takeguchi
Shota Takahashi
Osamu Tsujikawa
Mitsuo Hasunuma
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club staff

Coordination
Nagako Ikuta
Emi Watanabe

Senior Director
Kenji Kikuchi

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Associate Producer
Miyuki Hirose

Producers
Hiroshi Sato
Atsushi Ikeda

Senior Producer
Shinji Hatano

Executive Producers
Satoru Iwata
Hidetoshi Endo