Mario Party
Game credits

Game Director
Kenji Kikuchi

Mini-Game Designer
Masanori Shiku

Planners
Tsutomu Komiyama
Fumihisa Sato
Takeo Monma

Planning Advisor
Shinichi Nakata

Chief Programmers
Hideki Sahashi
Takahiro Haga
Kazuhiro Matsushita

Programmers
Kazuyuki Kimura
Syunsuke Tanaka
Takuya Hiraizumi
Masahide Tomita
Noriyuki Tanabe
Satoshi Ezaki
Isao Kobayashi
Atsuko Koike
Shinji Shibasaki

Design Director
Koji Matsuura

Planning Designers
Yukinori Goto
Mayu Inaida
Hiroshi Kaieda

Designers
Kayo Fujimoto
Masahide Inaba
Miho Nitta
Kikuko Nagasawa
Rie Ueshima
Akinobu Sekiguchi
Hirofumi Ohtake
Hiroshi Hayashi
Misa Nagai
Akemi Ihara
Yasuaki Takahashi
Satoshi Fukuda
Yoshinobu Kakizaki
Shiho Syuda
Toshinori Fujii
Takeshi Murata

Original Character
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Model
Nintendo EAD

Sound Director
Akihiro Sato

Music Composer
Yasunori Mitsuda

Music Programmer
Hironao Yamamoto

Sound Effect Designers
Osamu Narita
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System Programmers
Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Sampling Voice
Charles Martinet
Asako Kozuki
Eriko Ibe

Technical Support
Hiroyasu Sasano
Shinobu Kumaoka
Fumihiko Itagaki
Miyuki Kawashima

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Shigefumi Hino

Sound Support
Koji Kondo
Taro Bando
Yoji Inagaki

Progress Management
Toshinori Oyama

Package Illustrator
Wataru Yamaguchi

Manual Editor
Haruki Mitani

Special Thanks to
Yasuhiro Sakai
Hiroshi Sato
Makoto Kano
Masanori Sato
Mitsuhiro Kadowaki
Takashi Sawaguchi
Masako Ishikawa
Osamu Tsujikawa
Katsumi Kawamura
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club staff
HVQ Picture Coding System

Product Manager
Atsushi Ikeda

Coodinator
Masaki Tawara

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Kenji Miki
Hidetoshi Endo

Producers
Shinji Hatano
Shinichi Nakamoto

Executive Producers
Hiroshi Yamauchi
Hiroshi Kudo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party