Director
Shinichi Nakata

Game Director
Yukinori Goto

Game Design
Fumihisa Sato

Planning
Daisuke Yokoo
Hiroshi Yokoyama
Michio Sato
Takashi Endo
Satoshi Mita
Satoru Imamura
Yoshikazu Takahashi

Programming Director
Tetsuharu Takashima

Programming
Hajime Hosokawa
Tetsuma Yoshida
Katsutoshi Sato
Takahiro Nishiyama
Hideaki Takahashi
Mamoru Shiratani
Norihiro Kimura
Norio Suzuki
Takahito Miyano
Tsutomu Kawamoto
Haruhiko Tanuma
Akira Ohashi

Design Director
Masako Funaki

Graphic Design
Kikuko Komatsu
Mari Matsuda
Hisashi Nagai
Hiromi Ito
Ikumi Kozaki
Yasuaki Kuwahara
Akira Katagi
Naoko Katagi
Koji Kato
Yuki Shukuzawa
Hiroyuki Kaneda
Matakichi Tamura
Yuuki Miura
Takahiro Asano
Yumi Futagawa
Takayuki Takamura

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Sound Director
Keita Hoshi

Sound Design
Hiroyuki Tsuboguchi

Music
Ichiro Shimakura
Yoshimasa Ikeda

Sound Effects
Osamu Narita
Kyouhei Makino
Takashi Watanabe

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue

Sound Support
Koji Kondo

Localization
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Thomas Connery
Erik Peterson

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing Dept.
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Jim Holdeman
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Nicko Gonzalez
Kathy Huguenard

Special Thanks to
Chikara Shibata
Hiromi Yano
Tetsuya Komatsu
All Nintendo
All Hudson
Super Mario Club Staff

Coordination
Ryunosuke Suzuki
Miyuki Hirose

Senior Director
Kenji Kikuchi

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Hidetoshi Endo

Producers
Atsushi Ikeda
Hiroshi Sato

Senior Producer
Shinji Hatano

Executive Producers
Satoru Iwata
Hiroshi Kudo

Player
yourname

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party Advance