Game Design: Main
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Haruki Kodera

Graphics Director
Fumihide Aoki

Sound Director
Masaaki Uno

Opening Movie Directors
Atsushi Fujimoto
Kazuhiko Tsukada

Assistant Directors
Yusuke Sugimoto
Akiko Sato

Text
Shugo Takahashi
Yusuke Sugimoto
Kentaro Sakou

Game Design: Staff
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

Lead Programming
Haruki Kodera
Yasuhiro Taguchi

Programming
Yutaka Yamamoto
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori
Ikuo Komiyama
Hiroyuki Watanabe
Haruki Ooe

Programming Support
Kenji Numaya

Character Design
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Fumihide Aoki

Original 3-D Models
Nintendo EAD Staff

3-D Character Animation
Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Shinichiro Sugimoto
Kaori Matsunaga
Kanako Horiguchi
Natsuko Takeuchi
Teppei Kamata

3-D Map Graphics
Mitsumasa Muraishi
Junichi Ochiai
Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akiko Komiya

Windows & Lettering
Design & Graphics
Mitsumasa Muraishi
Natsuko Takeuchi
Ayumu Shindo

Opening Movie
Ending Movie
Ceremony Movies
Goh Aun Hoe
Spencer Ooi
Chai Wei Siong
Raymond Cheah
Edward Quah
Ng Keen Hong

Movie Plan
Ryo Inoguchi
Atsushi Fujimoto

Music
Motoi Sakuraba

Sound Effects
Masaaki Uno
Hikaru Ogawa
Taro Bando
Yoji Inagaki
Mitsuhiro Hikino
Toru Asakawa

Voice
Kazumi Totaka
Toru Minegishi
Atsushi Masaki
Sanae Suzaki
Takashi Nagasako
Katsumi Suzuki
Scott Burns
Delores Rogers
Deanna Mustard
Jen Taylor
Nate Bihldorff
Charles Martinet

Sound Support
Koji Kondo

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphics Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

CG Illustration
Wataru Yamaguchi

Package & Manual
Fumiyoshi Suetake

Coordination
Masaaki Uno
Shinya Sano
Daisuke Hara
Tasuku Machida

North American Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

North American Localization
Nate Bihldorff
Tim O'Leary

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Randy Shoemake
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Tim Casey
Ed Ridgeway
James Sakshaug
Zac Evans
Jeffrey Storbo
Nicko Gonzalez
Pat Wells
Chris Needham
David Hunziker
Phil Honeywell
Terral Dunn
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren

Assistant Producer
Toshiharu Izuno

Special Thanks To
Polyassets United INC
Sound Design ON

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Power Tennis