Mario Tennis (GB)
Game credits

Subscript & Lead Game Designers
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Shugo Takahashi

Programming Director
Kenji Numaya

Sound Director
Masaaki Uno

Assistant Producer
Yusuke Sugimoto

Assistant Director
Ayumu Shindo

Game Design Staff
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Kentaro Sakoh
Shuji Shimizu

Programming Staff
Yutaka Yamamoto
Takeshi Nohara
Akiko Sato
Kaoru Shimada
Norio Shimizu
Yasushi Kazawa
Hiroyuki Ichikawa
Yasuhiro Taguchi

Original Characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Sin Yamanouchi
Mitsuru Fukumoto

Graphics
Mitsuru Fukumoto
Masashi Mikami
Akihito Kimura
Kaori Matsunaga
Hidetoshi Sakamoto
Masayuki Hashimoto

Original Music Composers
Kazumi Totaka
Kozue Ishikawa
Yukio Kaneoka

Music Composition & Arrangement
Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Operator
Hiroyuki Hamada

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Artwork Staff
Ryuji Hagino
Yoshitaka Nishikawa
Motoki Fujita
Aya Takano

Coordinator
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno

English Translation
Bill Trinen
Tim O'Leary

Localization
Michelle Powers

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks to
Super Mario Club staff
NOA Product Testing
Minoru Arakawa
Manabu "Mike" Fukuda
Kazuhiro Matsumoto
Atsushi Okada
Kenichi Nishida

Produced By
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Created By
CAMELOT Co., Ltd.
NINTENDO Co., Ltd.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Tennis (GB)
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mt-gb_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:20:18 CST