Mario Tennis (N64)
Game credits

Main Game Design
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director
Haruki Kodera

Sound Director
Masaaki Uno

Opening Directors
Yasuhiro Taguchi
Atsushi Fujimoto

Assistant Directors
Yusuke Sugimoto
Toru Takamatsu

Game Design Staff
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Kentaro Sakou

Main Programmers
Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Support Programmer
P.E. Jareth Hein

Sound Support
Norio Shimizu
Kaoru Shimada

Original Characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

3D Character Graphics
Fumihide Aoki
Junichi Ochiai
Masayuki Hashimoto
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

3D Graphics
Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Kanako Horiguchi
Hidetoshi Sakamoto
Kaori Matsunaga

Screen Layout & 2-D Graphic Design
Mitsumasa Muraishi

Original Music Composers
Kazumi Totaka
Kozue Ishikawa
Yukio Kaneoka

Music Composition & Arrangement
Motoi Sakuraba

Voice Actors
Charles Martinet
Penn Badgely
Jessica Chism
Kate Flemming
Mike Madeoy
Jen Taylor

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo

Graphic Support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

CG Design & Package Design
Yusuke Nakano

CG Design Support
Wataru Yamaguchi
Michiyo Oshio

Japanese Manual Editors
Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Public Relations
Atsushi Tejima
Mitsuaki Hagishima
Asako Haruhana

Coordinators
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Masaki Tawara

Special Thanks to
Super Mario Club Staff
Atsushi Okada

NORTH AMERICA Localization
Bill Trinen
Michelle Powers

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks to
Minoru Arakawa
Manabu "Mike" Fukuda
Gail Tilden
NOA Debug Staff
The Treehouse

Produced by
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Created by
CAMELOT Co., Ltd.
NINTENDO Co., Ltd.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Tennis (N64)