Yoshi's Cookie

Conception
Akio Imai

Programming
Hiroyuki Ikenaga

Design
Hiromine Okura
Akira Mochizuki
Mayuko Nakamura

Character Supervisors
Takeshi Tezuka
Shigefumi Hino

Music
Ai Yamashita

Debug
Super Mario Club

Special Thanks
Tatsuhiro Takasago
Masao Yamamoto
Kentaro Nishimura

Directors
Yasuhiro Minamimoto
Azusa Tajima

Producers
Takehiro Izushi
Hitoshi Yamagami

Dr. Mario

Conception
Gunpei Yokoi
Takahiro Harada

Game Design
Hitoshi Yamagami
Kazushi Maeta
Yohei Fujikawa

Program
Yasunori Kobayashi
Kazunori Hasegawa

CG Design
Yohei Fujikawa
Akio Saito
Shinichi Takehiro
Takehiro Ishikawa
Nozomi Kawai
Tomoki Oda
Toshiyuki Matsuda
Yukio Tanaka
Toyohide Ando
Taichi Sasaki
Takatoshi Anbe
Tomoaki Yamaguchi

Art Director
Toyo Ashida

Character Design
Yukio Ebisawa
Toyo Ashida
Hiroshi Takeuchi
Ayako Kurata
Hatsue Koizumi
Mariko Oka

Animation Design
Kiyomi Ishiwata
Mami Yamaguchi
Hatsue Koizumi
Hideki Nagamachi
Shingo Kuragari
Masahito Onoda

Background Design
Toyo Ashida

Background Colorist
Yuki Enatsu

Package Design
Sachiko Nakamichi

Manual Edition
Sachiko Nakamichi

Theme Music
Hirokazu Tanaka

Music
Manabu Fujiki
Seiichi Tokunaga

Debug
Super Mario Club
Hifumi Miyazaki
Kayo Komaki
Fumiaki Shimada
Satomi Hasuike
Tomoharu Hizakae
Kanako Fujisawa
Toshiaki Suzuki
Satoru Uno
Koichi Torii
Tomoko Yuasa
Yasunori Shibayama
Takahiro Nakamura
Kotaro Haneda
Shohei Zenjo
Yoshihito Tsuji
Takahiro Onishi
Tatsuro Sawada
Takehiko Asaka
Tomokazu Suganuma
Takuya Inoue

Special Thanks
Takehiro Izushi
Masao Yamamoto
Fontworks Japan
NINTENDO R&D 1
NEWCOM Co., Ltd.

Assistant
Azusa Tajima

Directors
Hitoshi Yamagami
Yoshiyuki Kato

Producers
Genyo Takeda
Junichi Yakahi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Nintendo Puzzle Collection