General Producer
Takashi Tezuka

Producer
Hiroyuki Kimura

Director
Shigeyuki Asuke

Assistant Directors
Masahiro Imaizumi
Taku Matoba

Map & Level Design
Masataka Takemoto
Yasuhisa Yamamura
Kosono Okina
Haruka Kakinuma
Shinya Hiratake

Design Director
Masanao Arimoto

Character Design
Daisuke Kageyama
Akiko Hirono
Hirohito Shinoda
Ryuji Kobayashi

Field Design
Yasuyo Iwawaki
Miki Watanabe

World Map Design
Taeko Sugawara
Hirotake Otsubo

UI Design
Hidekazu Ota
Takahiro Hamaguchi

Effects Design
Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda
Sayaka Yano

Design Assistance
Mariko Sanefuji
Mitsuko Okada
Masaaki Ishikawa

Programming Director
Toshihiko Nakago

Main Programming
Nobuhiko Sadamoto
Eiji Noto

Player Programming
Satoru Takahata

Field Programming
Kiyoshi Koda

Enemy Programming
Tatsuo Nishiyama
Hisashi Okada
Yasunari Soejima
Kenichi Nishiyama
Keiji Takahashi

Programming
Masaru Nii
Atsushi Nishiwaki
Masaro Sakakibara
Hiromichi Miyake
Gentaro Takaki
Norihisa Ashida
Takafumi Noma

System Programming
Kenzo Hayakawa
Yoshitaka Takeshita
Yuichi Yamamoto
Yukari Suzuki

Sound Director
Koji Kondo

Music
Asuka Ota
Hajime Wakai

Sound Programming
Taiju Suzuki

Voice
Charles Martinet

Demo Scene Director
Shigefumi Hino

Graphic Support
Yo Ohnishi
Kanae Kobata
Aya Oyama
Tsuyoshi Watanabe

Progress Management
Keizo Kato

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda

Debug
Kimiharu Hyodo
NOA Product Testing Department
SUPER MARIO CLUB

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

North American Localization
Rich Amtower
Tim O'Leary

Special Thanks
SRD
Emi Tomita
Takako Ishii

Supervisor
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata