Paper Mario
Game credits

Chief director
game design

Ryota Kawade

Director
Toshitaka Muramatsu
Takahiro Ohgi
Hironobu Suzuki

Script writers
Kumiko Takeda
Kaori Aoki

Art director
character design

Naohiko Aoyama

Graphic designers
Chie Kawabe
Hitomi Nakano
Tokuko Hirose
Takeshi Ando
Shigeyuki Asa
Sachio Kurita
Kiyoshi Mizuki
Jun Takamura
Shinko Konishi
Michiko Ishida
Rumiko Matsumoto
Misa Nagai
Gou Matsuda
Takahiko Shimada
Hiroko Watanabe

Chief programmer
Kenji Nakajima

Main programmer
Kaoru Kita

Programmer
Mitsuru Matsumoto

Programmers
Junya Kadono
Tadao Nakayama
Makoto Katayama
Motomu Chikaraishi
Masato Furukawa
Kazuhiro Tamura
Osamu Yamauchi
Kenji Matsumoto

Music composer
Yuka Tujiyoko

Sound effects
sound programmer

Kenichi Nishimaki

Sound support
Taishi Senda

Mario & Yoshi
original music composer

Koji Kondo

Illustration support
Yoichi Kotabe

English screen text writer
Nate Bihldorff

NOA localization manager
Leslie Swan

NOA localization support
Bill Trinen
Michelle Powers
Tim O'Leary
Shari Brown
Andy Hartpence
John Gower

NOA product testing department
Michael Kelbaugh
Jim Holdeman
Kiyohiko Ando
NOA testing team

Translation manager
Hiro Yamada

Technical Support
Hiroyasu Sasano
Shingo Okamoto
Toshio Sengoku
Tatsuya Matsumoto
Genji Kubota

Special thanks to
Makoto Kano
Atsushi Tejima
Keizo Kato
Hironobu Kakui
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Takahashi
Kozo Ikuno
Yusuke Kitanishi
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Kenji Yamada
Yumi Nagai
Makiko Asada
Takanori Hino
Ryuichiro Kouguchi
Jun Ikeda
Takamasa Takeshige
Aya Kitanishi
Super Mario Club
Minoru Arakawa
Mike Fukuda
Jeff Miller

Project manager
Toshiyuki Nakamura

Progress manager
Kimiyoshi Fukui
Ryouichi Kitanishi

Supervisor
Takashi Tezuka

Producer
Shigeru Miyamoto
Kenji Miki

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

Game by
Intelligent Systems

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Paper Mario
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/pm_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:20:17 CST