Paper Mario: The Thousand-Year Door
Game credits

Chief Director
Ryota Kawade

Assistant Directors
Kaoru Kita
Tomoaki Fukuda
Toshiyuki Nagahara

Script Director
Hironobu Suzuki

Script
Misao Fukuda

Art Director
Chie Kawabe

Character Design Chief
Hiroyuki Hayashi

Main Character Design
Masayo Shiraogawa

Character Design
Shigeyuki Asa
Sachio Kurita
Kazue Miyahara

Map Design
Hitomi Nakano
Tokuko Hirose
Akiko Takato
Mitsunori Yoshida
Shinichi Yano

2-D Design
Ayako Tazoe

Paper Effect Design
Yoshinobu Dejima

Main Programming
Tadao Nakayama

Programming
Mitsuru Matsumoto
Jun'ya Kadono

Event Programming
Motomu Chikaraishi
Koichi Kishi
Yusuke Shibata
Makoto Katayama

Battle Programming
Kazuhiro Tamura
Yusuke Murakami

Music
Yoshito Hirano
Yuka Tsujiyoko

Sound Effects
Saki Haruyama
Kenichi Nishimaki
Masanobu Matsunaga

Mario Series Theme Music
Koji Kondo

Voice
Charles Martinet
Jen Taylor
Scott Burns

North American Localization
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Thomas Connery
Scott Richey
Bill Trinen
Erik Peterson

Localization Support
Mika Kurosawa
Norihide Sasaki

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Special Thanks
Naohiko Aoyama
Toshitaka Muramatsu
Makoto Shimojo
Ryo Hirata
Masaru Nishimura
Haruka Katou
Hisashi Takizaki

Supervisor (Characters)
Yoichi Kotabe
Takashi Tezuka
Masanori Sato
Shigehisa Nakaue

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Toru Inage

Debug
Super Mario Club
NOA Debug Team

Coordination
Jim Holdeman
David Santiago
Kenshiro Ueda

Supervisor
Kensuke Tanabe

Project Management
Kenji Miki
Toshiyuki Nakamura
Kenji Nakajima
Kenji Imai

Producers
Shigeru Miyamoto
Ryoichi Kitanishi

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Paper Mario: The Thousand-Year Door