Super Mario 64 DS
Game credits

Producer & Supervising Director
Shigeru Miyamoto

Director
Shinichi Ikematsu

Player Director
Hiroshi Matsunaga

Map & Level Design Director
Makoto Miyanaga

Script & Mini-Game Director
Motoi Okamoto

Sequence Director
Kentaro Tominaga

Map & Level Design
Jun Takamura
Shinko Takeshita
Eiji Mukao

Map Design
Takafumi Kiuchi
Hanako Hisada
Michiko Iwasawa

Enemy & Mini-Game Design Director
Daisuke Kageyama

Character & Enemy Design
Michiho Hayashi
Kenji Shinmoto

Effects Design
Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda

Screen Design
Emi Tomita
Yasuyo Iwawaki

Mini-Game Screen Design
Hiroko Tsuji
Hidekazu Ohta

Demo Design & Debug Support
Arisa Hosaka

Music
Kenta Nagata

Sound Programming
Toru Asakawa
Mitsuhiro Hikino
Atsushi Masaki
Sanae Susaki

Programming Director
Toshihiko Nakago

Main System Programming
Toshio Iwawaki

System Programming
Kenzo Hayakawa
Yuichi Yamamoto
Kenji Matsutani
Hiroshi Umemiya

Player Programming
Keigo Nakanishi

Enemy Programming
Takamitsu Kuzuhara
Toshinori Kawai
Takafumi Noma
Masayuki Kuwajima

Screen Programming
Shigehiro Kasamatsu

Mini-Game Programming
Yuji Sawatani
Yukari Suzuki
Yoshitaka Takeshita
Eiji Nishikawa

3-D Engine Programming
Hiroki Sotoike

Touch Draw Programming
Takuhiro Dohta

Voice
Charles Martinet
Leslie Swan
Kazumi Totaka
Jen Taylor

Progress Management
Keizo Kato

North American Localization
Nate Bihldorff
Thomas Connery
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Leslie Swan
Bill Trinen

Technical Support
Hironobu Kakui
Shingo Okamoto

Character Design and Supervision
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

Object Design Support
Kimihiro Ozaki
Kozue Muto
Mutsumi Oda
Fumihiro Matsumoto

Programming Support
Masato Kimura
Yasuhiro Kawaguchi
Kenji Yamamoto
Satoru Osako
Tetsuya Nakata
Keizo Ohta
Hiroyuki Kono
Shinji Okane

Development Environment Support
Akio Terui
Hiroto Yada
Jin Ikeda
Keiko Akiyama
Kenji Nishida
Koji Yoshizaki
Makoto Takano
Masamichi Sakaino
Masashi Seiki
Minoru Hatamoto
Shunsaku Kitamura
Shunsuke Makita
Takashi Endo
Takeshi Shimada
Tetsuya Mominoki
Tomoyoshi Yamane
Toshikazu Kitani
Yasuki Tawaraishi
Yasunari Nishida
Yasushi Ida
Yasuyuki Tahara
Yoshinori Tanimoto
Yoshitaka Yasumoto
Yuki Moriwaki
Yusuke Kurahashi

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Rich Richardson
Tom Hertzog
Patrick Taylor
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren

Product Management
Yoshikazu Yamashita

Special Thanks
Seiki Ishihara
Yutaka Arata
Norihisa Ashida
All EAD
SRD
Nintendo 64 Super Mario 64 Original Staff

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario 64 DS