Original Game Design
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Producer
Masayuki Uemura
Kazuhiko Taniguchi

Supervisor
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago

Director
Toshiaki Suzuki

Sub Director
Go Endo
Masami Yone
Nobuo Matsumiya

Programmer
Tatsuo Nishiyama
Eiji Noto
Kiyoshi Kouda
Yukari Suzuki
Shigehiro Kasamatsu
Nobuo Okajima
Eiji Nishikawa

Designer
Yoshinori Tsuchiyama
Yasuhiro Kano
Kazuya Matsuzawa
Kyoko Kimura
Keiko Izawa
Yasushi Matsubara
Mikio Mishima

Sound
Yuichi Ozaki
Masami Yone

Illustrator
Yoichi Kotabe

Progress Management
Masaki Nomura

Coordinator
Akito Nakatsuka
Takahiro Minami
Michelle Powers
Keiko Tamura
Hiroko Ishikawa

Translator
Bill Trinen

Special Thanks to
Original SMB Staff
Hiroaki Sato
Yuichi Yamamoto
Nobuhito Koganezawa
Akiya Sakamoto
Super Mario Club
RD2 Debug Team
NOA Debug Team

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario Bros. Deluxe