Game Design Concept
Shigeru Miyamoto

Director & Game Design
Yoshiaki Koizumi

Level Design Director
Koichi Hayashida

Level Design
Futoshi Shirai
Daisuke Tsujimura
Haruka Kakinuma
Ryutaro Kanno
Toshihiro Kawabata

Script
Takayuki Ikkaku

Program Director
Naoki Koga

Player Character Programming
Hideaki Shimizu

Game Programming Lead
Takeshi Hayakawa

Movie Scene Programming
Tatsuro Ota

Camera Programming
Katsuyasu Ando

System Programming
Atsushi Yamaguchi

Boss Character Programming
Norihiro Aoyagi

Collision System Programming
Hirokazu Matsuda

Enemy Character Programming
Kiyoshi Takeuchi

Event Programming
Hideyuki Sugawara

Design Coordinator
Takeshi Hosono

Character Design Lead
Kenta Motokura

Character Design
Atsushi Mishima
Daisuke Watanabe
Rikuto Yoshida
Masanori Esaki
Kazuhiro Saito
Takumi Ishii

Character Animation Design
Hiroko Ihara
Masayuki Kawakita
Tetsuro Horimizu

Planet Design Lead
Kazumi Yamaguchi

Planet Design Manager
Hiromu Takemura

Planet Design
Kenji Ishii
Kazunori Hashimoto
Takuro Shimizu
Sanae Suzuki
Ritsuko Tanaka
Tetsu Shoji
Noriko Urita

UI Design & Visual Concept
Yasuhiko Matsuzaki

UI Design
Mei Ide

Effect Design
Yumiko Matsumiya

Movie Scene Director
Masaki Yokobe

Movie Scene Animation
Katsuki Hisanaga
Kouichi Terasawa
Naoyuki Yoshida
Hisashi Tohyama

Movie Scene Object Design
Shinsuke Yamasaki

Movie Scene Effect Design
Haruyasu Ito
Motoaki Fukuda

Sound Director
Masafumi Kawamura

Music
Mahito Yokota
Koji Kondo

Sound Program & Effects
Yuya Takezawa
Shigetoshi Gohara

Voice
Charles Martinet
Kenneth W. James
Samantha Kelly
Mercedes Rose
Catey Sagoian

Performance
Mario Galaxy Orchestra

Program Support
Hirohito Yoshimoto
Keizo Ohta

Progress Management
Keizo Kato

Technical Support
Keisuke Matsui
Hiroshi Arai
Masato Kimura
Yoshito Yasuda
Hironobu Kakui

Artwork
Nanako Kinoshita
Kazuma Norisada

Illustration
Shigehisa Nakaue
Ryusuke Yoshida
Yuri Adachi

Illustration Supervisor
Yusuke Nakano

Debug
Atsushi Tada
Takeshi Nishizawa
Akihito Fujiki
Maki Yoshitake
Mitsuhiro Senoo
Hideki Nakajima
Super Mario Club

Debug Support
Noboru Sunada
Akihiro Sakatani

North American Localization
Gema Almoguera
Julian Chunovic
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Erik Peterson
Scot Ritchey
Kevin Sullivan
Jonathan Yeckley

North American Localization Management
Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

Testing
NOA Product Testing

Special Thanks
Keijiro Inoue
Takahiro Hamaguchi
Tomoaki Kuroume
Atsushi Masaki
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Takumi Kawagoe
Kaoru Sato
Miki Nakagawa
Sayaka Hakoda
Mirai Takezawa
Rie Shimizu
Sakiko Matsuo
Ryo Uchida
Hiroyuki Masuyama
Kozo Kimura
Ryosuke Meguro
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
Nintendo Tokyo Office
All EAD

Producers
Shigeru Miyamoto
Takao Shimizu

Executive Producer
Satoru Iwata