Wario Land: Super Mario Land 3
Game credits

This game lists the last name first, except for the non-Japanese names.

Director
Kiyotake Hiroji
Hosokawa Takehiko

Programmer
Yamanaka Masaru
Ogawa Yuzuru
Hirano Isao
Katsuki Yoshinori

Graphic designer
Kiyotake Hiroji
Hosokawa Takehiko
Sugino Kenichi

Music composer
Yoshitomi Ryoji
Ishikawa Kozue

Package designer
Nomura Fujiko
Nakano Yusuke

Special thanks to
Izushi Takehiro
Yamamoto Masao
Harada Takahiro
Ozaki Nobuhiro
Dan Owsen
Dayv Brooks
Tamura Keiko
Mary Cocoma
Hiro Yamada
David Patton
Graham Archer
Shibata Satoru

Testing player
Okada Masaru
Kanoh Makoto
Sakashita Masafumi
Fukui Kohta
Terasaki Keisuke
Mashimo Masahiko
Yamagami Hitoshi
Totaka Kazumi
Yamane Tomoyoshi
Hori Yuji
Imoto Takashi
Kaneshige Tsutomu
Kawano Masahiro
Nagareda Takeshi
Matsumura Satoshi
Yamamoto Yukihiro
Yamauchi Makoto
Nogami Satoshi
Takeuchi Eiko
Maruno Astushi

Producer
Yokoi Gumpei

Presented by
Nintendo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario Land: Super Mario Land 3
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2019 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/sml3_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:19:51 CST