Super Mario Sunshine
Game credits

Executive producer
Satoru Iwata

Producers
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Directors
Yoshiaki Koizumi
Kenta Usui

Map director
Futoshi Shirai

Assistant directors
Makoto Miyanaga
Takao Shimizu
Yasuyuki Oyagi
Kimiharu Hyodo
Shigeyuki Asuke

Character design
Hiroshi Matsunaga
Takeshi Hosono
Satomi Maekawa
Ryuichi Yamamoto
Michiho Hayashi
Akiko Hirono
Kenta Motokura

Map design
Hiromu Takemura
Atsushi Miyagi
Shinko Konishi
Taeko Sugawara

Map object design
Kazumi Yamaguchi

Screen design
Ren Uehara
Hidekazu Ota

Demo design
Takumi Kawagoe
Naoki Mori
Hiroyasu Kuwabara
Shunsuke Makita

Effect design
Keijiro Inoue

Main programming
Koichi Hayashida

System programming
Shunsaku Kitamura

Enemy programming
Shinichi Sasaki
Naoya Morimura

Camera/NPC programming
Shirou Mouri

Object programming
Takeshi Hayakawa

2D programming
Yusuke Shiraiwa

Support programming
Yutaka Hiramuki
Eiichi Shirakawa
Naoki Koga
Tetsuya Nakata
Daisuke Nakamura
Keizo Ohta
Hideaki Shimizu

Technical support
Takao Sawano
Library Support Team

Music
Koji Kondo
Shinobu Tanaka

Sound effect programming
Mitsuhiro Hikino
Toru Minegishi
Yoji Inagaki

Script
Makoto Wada

North American localization
Leslie Swan
Tim O'Leary
Nate Bihldorff
Scot Ritchey

Voice
Charles Martinet
Jen Taylor
Kit Harris
Scott Burns
Delores Rogers

Progress management
Minoru Narita
Keizo Kato

Debug support
Hironobu Kakui
Keisuke Terasaki
Kenshirou Ueda
Masahiro Takeguchi

NOA engineering team
Yoshinobu Mantani
Matt Park
Raychole L'Anett
Robert Crombie
Kirk Buchanan
Scott Callahan
Paul Rush
Robert Box
Jim Holdeman

Special thanks
Keisuke Nishimori
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Ryuji Kobayashi
Aya Sumimoto
Yoichi Kotabe
Hiroaki Takenaka
Junji Morii
Kunio Watanabe
Kenji Nishida
Tomoaki Kuroume
Tokihiko Toyoda
Haruyasu Ito
Yasunari Nishida
Hiroto Yada
Motoi Okamoto
Yasushi Ebisawa
Taku Matoba
Yukihiko Ito
Takahiro Watanabe
Shigeki Yoshida
Yuzuru Ogawa
Super Mario Club


The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario Sunshine
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/sms_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:59 CST