Conception
Takayuki Ikeda

Main Programming
Kenta Egami

Programming
Hisatsugu Shiro
Kazuya Watanabe
Shintarou Iguchi
Takeshi Yoshida
Naotaka Noda

Main Design
Akira Mochizuki
Yuuichirou Nakayama

Design
Atsushi Okamoto
Kazuya Doi
Mika Nishitsuji
Ryousuke Kusada

Voice
Jen Taylor
Scott Burns
Charles Martinet

Sound Programming
Music
Akira Fujiwara

Character Supervision
You Oonishi
Shigehisa Nakaue
Kanae Kobata
Tsuyoshi Watanabe
Youichi Kotabe

Artwork
Yasuko Takahashi
Daiki Nishioka
Chiharu Sakiyama

Special Thanks
Akito Nakatsuka

Debug
Super Mario Club

Debug Support
Shuuichi Narusawa
Masahiro Takeguchi

Director
Akio Imai
Azusa Tajima

Producer
Yasuhiro Minamimoto
Hitoshi Yamagami

General Producer
Shin Kondou

Executive Producer
Satoru Iwata