Concept
Takayuki Ikeda

Main Programming
Kenta Egami

Programming
Hisatsugu Shiro
Kazuya Watanabe
Shintaro Iguchi
Takeshi Yoshida
Naotaka Noda

Main Design
Akira Mochizuki
Yuichiro Nakayama

Design
Atsushi Okamoto
Kazuya Doi
Mika Nishitsuji
Ryosuke Kusada

Voice
Charles Martinet
Jen Taylor

Sound Programming
Music
Akira Fujiwara

Character Supervision
Yo Ohnishi
Shigehisa Nakaue
Kanae Kobata
Tsuyoshi Watanabe
Yoichi Kotabe

Artwork
Yasuko Takahashi
Daiki Nishioka
Chiharu Sakiyama

Special Thanks
Akito Nakatsuka

NOA Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Localization
Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya

Debug
Super Mario Club

Directors
Akio Imai
Azusa Tajima

Producers
Yasuhiro Minamimoto
Hitoshi Yamagami

General Producer
Shin Kondo

Executive Producer
Satoru Iwata