Super Smash Bros.
Game credits

Director
Masahiro Sakurai

Chief Programmer
Yoshiki Suzuki

Programmers
Kouichi Watanabe
Yasuyuki Nagashima
Yoshimi Takahashi
Katsuhiro Sakoda
Yoshiya Taniguchi

Chief Designer
Tsuyoshi Wakayama

Designers
Hitoshi Kikkawa
Junsuke Sugiura
Satoko Nakamura
Tadashi Hashikura
Michiko Takahashi
Akio Hanyu
Isao Takahashi
Youichi Sukino
Kazu Ozawa
Kunio Watanabe
Shigeru Hashiguchi
Tatsuhiko Oi
Masaya Akiyama
Senji Hirose
Eriko Suzuki
C Shane Allala
Takeshi Iizuka
Nachi Sugiyama
Ryuta Kusumi

Sound Composer
Hirokazu Ando

Support
Hisatoshi Takeuchi

Voice Actors
Charles Martinee
Nobuyuki Hiyama
Kazumi Totaka
Makiko Ohmoto
Shinobu Satouchi
Ikue Ootani
Ryo Horikawa
Rachael Lillis
Jeff Manning

Original Game Staff
Yoshiaki Koizumi
Koji Kondo
Hiroji Kiyotake
Tomoyoshi Yamane
RARE
Hirokazu Tanaka
Takashi Tezuka
Shigefumi Hino
Jun Ishikawa
Takao Shimizu
Takaya Imamura
Satoshi Tajiri
Benimaru Itoh
Makoto Wada
Hikaru Jinguji
Taro Bando
Tsunekaz Ishihara
Shigesato Itoi

NOA Staff
Bill Trinen
Michelle Powers
Greg Richardson

Special Thanks
Satoshi Ishida
Chieko Obikane
Tetsuya Notoya
Jun Yamazaki
Chiharu Itoh
Yoshiaki Shinohara
Sigezo Kawase
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yoshiyuki Tagawa
Kensuke Tanabe
Yasuhiro Sakai
Shingo Okamoto
Super Mario Club
HAL Debug Team
4Kids Productions

Project Manager
Ryuki Kuraoka

Progress Manager
Kimiyoshi Fukui

Producer
Hiroaki Suga
Satoru Iwata
Kenji Miki
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Presents
NINTENDO Co., Ltd
HAL Laboratory, Inc.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Smash Bros.