Tetris Attack (SNES)
Game credits
Standard | Full

Main Program
Opening Program

Shinya Yamamoto

CP Program
System Program

Toshihiro Nishii

Menu Program
Taku Sugioka

Advisor
Toshiyuki Nakamura

Design Director
Graphic Design

Makiko Tsujino

Graphic Design
Yumiko Morisada
Toshitaka Muramatsu

Title Design
Mary Cocoma

Advisors
Takashi Tezuka
Shigefumi Hino
Hisashi Nogami
Yoshiki Haruhana
Youichi Kotabe

Music Composer
Sound Program
Sound Effects

Masaya Kuzume

System Program
Sound Effects

Kenichi Nishimaki

Assistant Music Composer
Yuka Tsujiyoko

Original Yoshi Music
Koji Kondo

Voice Samples
Stacey Peterson
Robin Krouse
Phil Sandhop
Kim Jones
Isaac Marshall
Heidi McDonald
Daniel McDonald
Armond Williams
Andrew McDonald
Jenny Parker
Christie Rush
Debbie Sandhop

Special Thanks to
Peter Lewis
Tom Hertzog
Masafumi Sakashita
Fujiko Nomura
Noriyuki Sato
Kimiko Nakamichi
Takanobu Ohashi
Masahiro Nakamori
Kenji Nakajima
Hironobu Suzuki
Naotaka Ohnishi
Mitsuru Matsumoto
Yoshikazu Mori
Hiroya Kuriyama
Isamu(s) Kubota
Kenji Yamada
Kousei Kazetou
Hiroki Nishizawa
Kenji Yamafuji
Ryouta Kawade
Hideyuki Monno

Assistant
Ryuji Kuwaki

Translators
Phil Sandhop
Kayomi McDonald

Directors
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami
Toshitaka Muramatsu

Producer
Gumpei Yokoi

Tetris Attack Inspired by Original Tetris

Produced by
Team Battle Clash

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Tetris Attack (SNES)