As listed in the manual.

Directors
Yutaka Hirata
Azusa Tajima
Akira Kinashi

Wario Supervisor
Hiroji Kiyotake

Game Design
Daisuke Ike
Koji Watanabe
Yutaka Hirata

Programming
Masaaki Kobayashi
Kazuhiko Kirinashizawa
Hiroaki Sekiguchi
Kodai Uno
Satoshi Iwai

Graphic Design
Hideo Nakajima
Shiro Endo
Mika Maeda
Noriko Hotta
Kanako Kohyama
Mitsuhiro Ariga
Keiichi Miura
Chika Yamamoto

Scenario
Saiko Takahori
Daisuke Ike

Music
Kenji Hikita

North American Localization
Alan Averill
Julian Chunovic
Thomas Connery
Steven Grimm

NOA Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
Nate Bihldorff

Game Testing
NOA Product Testing

Testing Support
Kazuhiro Yoshikawa
Shingo Okamoto

Artwork
Ryo Koizumi
Yuka Kotaki
Nanako Kinoshita
Yasuo Inoue

Illustrations
Yu Kitai
Masanori Sato
Yuri Adachi

Illustrations Supervisor
Yusuke Nakano

Promotion
Kenta Nakamura

Special Thanks
Asuka Komaba
Eri Tamura
Keita Minato

Producers
Masahiro Yonezawa
Hitoshi Yamagami

Executive Producer
Satoru Iwata