WarioWare, Inc.: Mega Microgame$
Game credits

This game lists the last name first, except for the non-Japanese names.

Producer
Izushi Takehiro

Chief Director
Matsuoka Hirofumi

Game Concept
Kawamoto Koichi

System
Matsuoka Hirofumi

Character Design
Takeuchi Ko

Wario Original Design
Kiyotake Hiroji

Game Design
Matsuoka Hirofumi
Sato Noriyuki
Furuta Norikatsu
Takeuchi Ko
Fukui Kota
Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Nakano Takao
Sakamaki Mitsuaki
Takahashi Ryutaro
Yoshitomi Ryoji
Miyamoto Kyoko

Graphic Design
Sato Noriyuki
Furuta Norikatsu
Takeuchi Ko
Abe Goro

Supervisor (Character)
Kotabe Yoichi

Program Director
Ohsawa Kazuyoshi

Microgame Programming
Fukui Kota
Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Sakamaki Mitsuaki
Takahashi Ryutaro
Nakano Takao
Matsumura Satoshi

Boss Programming
Abe Goro

Subgame Programming
Fukui Kota
Ohsawa Kazuyoshi
Abe Goro
Sakamaki Mitsuaki
Takahashi Ryutaro

Cinema Scene Programming
Ohsawa Kazuyoshi

Tool Programming
Momose Hiroshi

Sound Director
Yoshitomi Ryoji

Sound Program
Ohsawa Kazuyoshi

Music Composition
Yoshitomi Ryoji
Miyamoto Kyoko

Voices
Watanabe Kyoko
Yoshitomi Junko
Tim O'Leary
Tom Eberspecher
Leslie Swan
Reiko Ninomiya
Sara Rades

Package Design
Sato Noriyuki
VISUAL ART CENTER INC.

Manual Design
Sato Noriyuki
VISUAL ART CENTER INC.

NOA English Localization
William Barnes
Nate Bihldorff
Shawn Seavers
Bill Trinen

NOA Localization Management
Leslie Swan
Jeff Miller

NOE European Localization
PRODUCT LOCALIZATION TEAM

NOE European Coordination
Marcus Krause

French Translation
Sébastien Lizon

German Translation
Helge Friedrich

Spanish Translation
Inés Rubio San Martín

Italian Translation
Christian Massi

NOE European Testing
VALIDATION AND TESTING TEAM

NOE Testing Supervisor
Erkan Kasap

NOE Testing Coordinator
José Ramón Díaz

NOE Testing Testers
Blaz Majic
Suzanne Pavic
Sonia Trepiccioni
Raquel García

Debug
Super Mario Club
Azuma Takeichiro
Fujisawa Kanako
Fukuda Yuji
Haneda Kotaro
Imai Atsushi
Katsui Hideki
Maruyama Yoshihiro
Nakajima Hideki
Nishimura Hirokatsu
Ohura Munehisa
Okuda Masahiro
Onishi Takahiro
Takada Shigeo
Tanaka Kouki
Terai Jun
Ushijima Youichiro
Yanai Emiko

Special Thanks
Kirk Arndt
Yagi Kaori
Kaji Masakazu
Koizumi Kazuyuki
Morita Takako
Itani Kiyomi
Takahashi Yasuko

Executive Producer
Iwata Satoru

Hey you!
Many thanks for playing my game!

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ WarioWare, Inc.: Mega Microgame$
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/wwimm_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:17:54 CST