WarioWare, Inc.: Mega Party Game$
Game credits

Producers
Takehiro Izushi
Ryoichi Kitanishi

Supervisors
Yoshio Sakamoto
Toshio Sengoku

Directors
Goro Abe
Osamu Yamauchi

Design Director / Character Design
Kou Takeuchi

Sound Director
Ryoji Yoshitomi

Game Design
Goro Abe
Kyoko Watanabe
Ryutaro Takahashi

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Programming
Osamu Yamauchi
Toshihiro Nishii
Kenji Matsumoto
Taku Sugioka
Masahiro Oku
Yuuki Tsuji
Shouichi Kanehisa
Yasuhiro Kobayashi
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Naoki Nakano

Graphic Design
Kou Takeuchi
Naoko Mori
Takeshi Ando
Kyoko Kasuga
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Haruki
Naotaka Onishi

Music
Masanobu Matsunaga
Kenichi Nishimaki

Models
Boji
Ryutaro Takahashi
Yasuko Takahashi
Yuuki Tsuji
Takeshi Ando
Youhei Kubotsu

Voices
Charles Martinet
Tom Eberspecher
Tim O'Leary
Reiko Ninomiya
Leslie Swan
Sara Rades
Norikatsu Furuta
Ryoji Yoshitomi
Kou Takeuchi
Azusa Tajima
Kyoko Watanabe
Yasuko Takahashi
Yuuki Tsuji
Kyoko Kasuga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Atsushi Ikuno
Youhei Kubotsu
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Yukiko Kasuga

Character Supervisor
Youichi Kotabe

GBA WarioWare
Hirofumi Matsuoka
Fukui Kouta
Ryouji Yoshitomi
Noriyuki Satou
Norikatsu Furuta
Kou Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Goro Abe
Takao Nakano
Kyoko Miyamoto
Mitsuaki Sakamaki
Ryutaro Takahashi

North American Localization
Rich Amtower
William Barnes
Reiko Ninomiya
Bill Trinen

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

Debug
Super Mario Club
Takahiro Kumasaka
Kanako Fujisawa
Miyuki Yamashita
Chie Maeda
Rieko Ishino
Ryoutaro Shiba
Keiko Otsu
Hirokatsu Nishimura
Takeichiro Azuma
Hideki Katsui
Kotaro Haneda
Tatsuya Nawata
Narimasa Hakodate
Kazuki Hashimoto
Yoshinori Isoda
Shigeo Takada
Akito Okazaki
NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Robert Crombie
Kirk Buchanan
Randy Shoemake
Lucas Ritting
Melvin Forrest
Miho Hattori
Phil Honeywell
Terral Dunn
David Hunziker

Special Thanks
Naoko Saeki
Masatoshi Okuno
Yasuhiro Matsumoto
Takeshi Narita
Sensuke Obata
Kenji Yamada
Junko Yoshikawa

Executive Producer
Satoru Iwata

[Mr./Ms.] yourname!
Thank you for playing! You ROCK!!!

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ WarioWare, Inc.: Mega Party Game$