Producer
Yoshio Sakamoto
Ryouichi Kitanishi

Supervisor
Osamu Yamauchi
Katsuya Yamano
Toshio Sengoku

Conception
Kouichi Kawamoto

Chief Director
Gorou Abe

Director
Taku Sugioka

Game Design
Hideo Hatayama
Kou Takeuchi
Yasutaka Takeuchi
Yoshio Sakamoto
Gorou Abe
Norikatsu Furuta
Ryuuichi Nakada
Masanobu Matsunaga
Youhei Kubotsu
Takeshi Andou
Naoko Mori
Taku Sugioka
Yuuki Tsuji
Kenichi Nishimaki
Kenji Matsumoto
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Mami Nishimura
Yukie Kuwa
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Naotaka Oonishi
Kazuhito Norimoto
Teruyuki Hirosawa
Takahiro Suzuki
Brady Mehagan
Kayoko Murakami
Paul Patrashcu
Waki Shigeta
Naoko Mitome
Kenichi Nishidono
Masahiko Nagaya
Misuzu Yoshida

Program Director
Taku Sugioka

Program
Yasuhito Fujisawa
Misuzu Yoshida
Masayuki Taira
Yasutaka Takeuchi
Kazuhiko Furukawa
Kenji Matsumoto
Yuuki Tsuji

Character Supervisor
Youichi Kotabe

Illustration Supervisor
Ryuusuke Yoshida
Yuusuke Nakano
Masanori Satou

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Character Design
Kou Takeuchi

Design Director
Naoko Mori

Design
Kazuhito Norimoto
Mami Nishimura
Naotaka Oonishi
Norikatsu Furuta
Youhei Kubotsu
Hideo Hatayama
Takeshi Andou
Kayoko Murakami
Paul Patrashcu
Takahiro Suzuki
Yukie Kuwa
Kenichi Nishidono
Waki Shigeta
Masahiko Nagaya

Sound Director
Kenichi Nishimaki

Music
Naoko Mitome
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba

Artwork
Ryuuichi Suzuki
Takashi Hosoi
Sachiko Nakamichi
Hisayo Osanai

Voice
Michele Garrett
Yasuhisa Baba
Masanobu Matsunaga
Charles Martinet
Mami Nishimura
Brady Mehagan
Aaron Lundquist
Tim O'Leary
Leslie Swan
Sara Rades
Alan Averill
Reiko Ninomiya
Nate Bihldorff
Ann Lin

Model
Naotaka Oonishi
Masayuki Taira
Yuuki Tsuji
Kazuhito Norimoto
Youhei Kubotsu
Misuzu Yoshida
Yukie Kuwa
Masahiko Nagaya

Debug
Takaya Fujii
Naofumi Terazono

Super Mario Club
Kanta Yokota
Youichirou Fukuda
Takafumi Harano
Kuniaki Yamashita
Yoshiaki Nakamoto
Kiyoshi Ishibiki
Kou Miyauchi
Hiroko Sakaguchi
Sumika Nakamura
Hideo Kakiuchi
Akemi Setogawa
Yuuichi Kitamura
Kuniko Fujii
Mami Mikuni
Ryuuhei Yamazaki
Junko Minami
Tomoharu Yamashita
Shouichirou Takeyoshi
Soutarou Mochizuki
Rieko Koizumi
Emi Yamanaka
Miwako Takahashi

Special Thanks
Reiko Wakimoto
Masatoshi Okuno
Nobuhiro Ozaki
Hisashi Nogami
Fujiko Nomura
Ken Katou
Souichi Yamamoto
Katsuhiro Nishida
Kyouko Nakazawa
Hitomi Nakano
Masahiro Takeguchi
Kenji Yamada
Ryuuta Kaimoto
Yoshito Yasuda

Executive Producer
Satoru Iwata

Co-developed by
INTELLIGENT SYSTEMS