WarioWare: Twisted!
Game credits

Producers
Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi

Supervisors
Katsuya Yamano
Toshio Sengoku

Concepts
Koichi Kawamoto
Kazuyoshi Osawa

Chief Director
Goro Abe

Directors
Osamu Yamauchi
Teruyuki Hirosawa

Game Design
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Takaya Fujii
Goro Abe
Hideo Hatayama
Yasutaka Takeuchi
Kyoko Watanabe
Ryutaro Takahashi
Osamu Yamauchi
Kenichi Nishimaki
Toshihiro Nishii
Kenji Matsumoto
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Kazuhiko Furukawa
Kazuhito Norimoto
Yasuhito Fujisawa
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Teruyuki Hirosawa
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Masayuki Taira
Yukie Kuwa

Programming Directors
Kazuyoshi Osawa
Kenji Matsumoto

Programming
Kazuyoshi Osawa
Yasutaka Takeuchi
Ryutaro Takahashi
Osamu Yamauchi
Kenji Matsumoto
Toshihiro Nishii
Yuki Tsuji
Kazuhiko Furukawa
Yasuhito Fujisawa
Masayuki Taira

Character Supervisor
Yoichi Kotabe

Wario Design
Hiroji Kiyotake

Character Design
Ko Takeuchi

Design Directors
Ko Takeuchi
Naoko Mori

Design
Noriyuki Sato
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Kazuyoshi Osawa
Hideo Hatayama
Naoko Mori
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Haruki
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yukie Kuwa

Sound Director
Kenichi Nishimaki

Music
Kenichi Nishimaki
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba

Sound Effects & Programming
Takaya Fujii

Artwork
Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Kiyomi Oe
Kazuma Norisada
Yasuo Inoue

Hardware Design
Masahiko Ota
Takashi Imoto
Kazuhiro Fujihara
Kazunori Koshiishi
Motoki Fujita
Yoshitomo Goto
Noriaki Sakaguchi
Shinji Yamamoto
Fumihiko Tamiya
Ryo Fukasawa
Yoshiteru Fukuda
Noriko Akita

Voice
Nate Bihldorff
Tom Eberspecher
Andy Hartpence
Ann Lin
Charles Martinet
Reiko Ninomiya
Christina Peyser
Norikatsu Furuta
Ko Takeuchi
Takaya Fujii
Kyoko Watanabe
Yumi Nagai
Yuki Tsuji
Masanobu Matsunaga
Naoko Mori
Junko Yoshikawa
Atsushi Ikuno
Masaru Nishimura
Youhei Kubotsu
Eiko Haruki
Teruyuki Hirosawa
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Yasuhisa Baba
Yukie Kuwa

Models
Yuki Tsuji
Naoko Mori
Youhei Kubotsu
Naotaka Onishi
Mami Nishimura
Boji the Cat

English Voice Engineer
Kirk Arndt

North American Localization
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Rich Amtower

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Product Testing
Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Randy Shoemake
Rich Richardson
Mika Kurosawa
Michael Leslie
Jason Mahaffa
Zac Evans
Terral Dunn
Phil Honeywell
David Hunziker
Chris Needham

Debug
Super Mario Club
Fumiaki Shimada
Yasunori Shibayama
Atsushi Takeda
Miho Murata
Yumi Kimura
Tetsuya Ohishi
Keiko Ohtsu
Takayuki Murayama
Toshihide Yanai
Sotaro Mochizuki
Jota Nakai
Rieko Ishino
Kenichi Maeda
Noboru Sunada
Masako Sakai
Maki Nadabe

Special Thanks
Hirofumi Matsuoka
Ryoji Yoshitomi
Nobuo Matsumiya
Yoshinori Oie
Kenji Yamada
Takeshi Ando
Kyoko Kasuga
Shoichi Kanehisa
Yasuhiro Kobayashi
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ WarioWare: Twisted!