Music
Nobuya
Akira
Tsutomu
Noriko

Character Design
Shigefumi Hino
Chieko Matsumoto
Mika Inoue

Program
Zhu Li
Yoshikawa
Yu-ichi

Director
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami
Tatsukichi
Ryojin

Special Thanks
Kenichi Hashimoto
Masashi Hinoue
Tsutomu Kaneshige

Producer
Gunpei Yokoi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Yoshi's Cookie (GB)